Groen hekelt manier van werken van Staatssecretaris de Moor rond audit asiel- en migratiediensten

05 Oktober 2022

Groen hekelt manier van werken van Staatssecretaris de Moor rond audit asiel- en migratiediensten

We hebben deze audit net gevraagd om een constructief debat te kunnen voeren om te komen tot een gedragen verbetering van de asiel- en migratiediensten. Het lijkt wel alsof die stap overgeslagen wordt.

Ook Ecolo-Groen was vragende partij voor de audit van de asiel- en migratiediensten, die op dinsdag 4 oktober aan de Kamerleden bezorgd werd. De gedachtewisseling, die daar vandaag in de Kamercommissie Asiel en Migratie over had moeten plaatsvinden, werd uitgesteld omdat de Kamerleden de kans niet hadden gekregen het lijvige rapport van tevoren in te zien. Groen-parlementslid Eva Platteau hekelt de manier van werken “Nog voor we het rapport gekregen hebben, had de staatssecretaris een fusie van de asiel- en migratiediensten al aangekondigd in de pers”.    

Deze top-down benadering is volgens Platteau geen goede zaak voor een hervorming “We hebben deze audit net gevraagd om een constructief debat te kunnen voeren om te komen tot een gedragen verbetering van de asiel- en migratiediensten. Het lijkt wel alsof die stap overgeslagen wordt.” licht ze toe. “Zo’n verandering van boven opleggen, zonder te luisteren naar de verschillende betrokken partijen en hen ruimte te geven voor discussie, dat werkt niet. Ook de mensen die werken bij Fedasil, bij de Dienst Vreemdelingenzaken en bij het CGVS hebben dit vanmorgen koud op hun bord gekregen.” 

“Ik ben blij dat we het rapport nu hebben”, concludeert Platteau “ik ga het met veel aandacht lezen. Ik wil weten welke methodologie er gebruikt is, wie er allemaal bevraagd werd. Op het eerste zicht lijken dat vooral ambtenaren geweest te zijn. Nochtans hebben wij altijd gepleit voor een 360' aanpak, waarbij ook advocaten, het middenveld en mensen die zelf in de procedure zitten of doorlopen hebben, bevraagd worden."

Ten slotte merkt Platteau op basis van de toelichting door de consultants in de commissie op dat het verhogen van efficiëntie het leidend principe van de audit lijkt te zijn. Maar naast de snelheid van beslissingen, is ook de kwaliteit ervan belangrijk voor de Ecolo-Groen fractie. “Het gaat hier over mensen, niet over een auto-assemblagelijn. Elk van hen heeft een eigen, complex dossier dat voldoende nauwkeurig overwogen moet worden. Ik hoop dus dat de audit ook voldoende aandacht besteedt aan de menselijkheid van de procedure en aan het respect voor de regels van de rechtstaat”.