22 jan 2016

Wouter De Vriendt

Theo Francken geeft in zijn antwoord op een schriftelijke vraag van Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) aan dat de terugbegeleiding naar Hongarije piekt, in het kader van het Dublin-akkoord (zie bijlage). Groen stelt zich daar vragen bij, omwille van de behandeling van asielzoekers in Hongarije. Maar Francken volhardt in zijn antwoord en verdedigt de uitzettingen naar Hongarije, hoewel Hongarije zelf niet happig is om effectief asielzoekers op te nemen.

De Staatssecretaris stelt inzake Hongarije: "Bovendien zijn er ook geen arresten of veroordelingen gekend die een Dublin terugkeer naar Hongarije onmogelijk zouden maken omdat de terugkeer in overtreding zou zijn met internationale regels"

“Dat klopt niet. Er zijn twee princiepsarresten van de RvV van 15.12.2015 waarbij tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van terugleiding naar Hongarije wegens mogelijke schending van artikel 3 EVRM te Hongarije werd besloten. Het lijkt ons dat de staatssecretaris voor de zoveelste maal selectief blind is voor de situatie in Hongarije”, zegt Wouter De Vriendt. “De overtreding van de mensenrechten en het internationaal recht is nochtans gekend. Vindt Theo Francken dat dan geen probleem?”

De Vriendt zal Francken hierover mondeling in het parlement ondervragen : “Wij hebben geen probleem met het terugsturen van asielzoekers en begeleiding naar het eerste land van aankomst in het kader van Dublin. De uitkomst van de procedure kan perfect zijn dat een asielzoeker terug moet naar het land van herkomst. Maar basisvoorwaarde is wel dat het land in kwestie de mensenrechten respecteert en asielzoekers op een humane manier behandelt tijdens hun asielprocedure. Dat is voor Hongarije niet het geval. Dus wij vragen opschorting van alle uitzettingen naar Hongarije. België dient voorlopig zelf de asielaanvragen te onderzoeken, tot de situatie in Hongarije verbetert. Het is aan de Europese Commissie om druk te zetten.”

Een artikel hierover verscheen op 22 januari 2016 in De Standaard

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren