07 okt 2011

Wouter Van Besien

Naast een grondige modernisering van de Belgische staat, was het ook tijd om de politieke spelregels te moderniseren en de ethiek in de politiek te verhogen. Meer stabiele verkiezingen, een versterking van het parlement tegenover de regering, geen schijnkandidaturen meer, het inperken van excessieve vergoedingen voor politici en een striktere deontologische controle voor publieke mandatarissen. Deze beslissingen komen bovenop de afschaffing van de huidige Senaat. Groen! voorzitter Wouter Van Besien: “Dankzij dit akkoord wint het parlement aan belang en dat is een goede zaak voor de democratie. Zij zijn immers de verkozenen, niet de partijen.”

Groen! en Ecolo wilden met het akkoord rond ‘politieke vernieuwing’ twee doelstellingen bereiken. De eerste doelstelling was het politieke gebeuren eerlijker maken. De regels rond decumul worden uitgebreid: de 50 nieuwe gemeenschapssenatoren mogen niet langer dit mandaat combineren met een lokaal uitvoerend mandaat. Er komt een deontologische code voor publieke mandatarissen en een onafhankelijke deontologische commissie die hierop toeziet. Er wordt gesnoeid in excessieve parlementaire vergoedingen, uittredingsvergoedingen en de pensioenen van politici. Ministers zullen 5% van hun bezoldiging inleveren. ”Ik ben zeer tevreden dat er eindelijk ook een eind komt aan de schijnkandidaturen,” aldus Van Besien: ”De verkozen kandidaat wordt verplicht het mandaat waarvoor hij het laatst verkozen is, op te nemen.”

De tweede doelstelling was het parlement meer slagkracht geven. Er werden vandaag een aantal maatregelen besloten die dit bevorderen. Zo wordt een nieuwe soort parlementair rapporteur ingevoerd die rond een belangrijk thema een gezaghebbend rapport kan opmaken dat het beleid van de regering kan bepalen. Groen! verwacht ook veel van de hearings: ”Voor dit voorstel hebben we ons gebaseerd op het Europese systeem. Nieuw aangestelde ministers moeten vanaf nu binnen de 6 weken voor het parlement hun beleidsvisie verdedigen en laten beoordelen. De ministers zullen zich niet langer kunnen verstoppen achter de premier. ”

Om de verkiezingsperiodes in ons land beter op elkaar af te stemmen, werd er ook besloten om in 2014 alle verkiezingen te laten samenvallen. Vanaf dan wordt de federale legislatuur met een jaar verlengd, tot 5 jaar. In de grondwet wordt ook voorzien om vanaf dan samenvallende verkiezingen te organiseren. De verkozen kamer in 2014 moet dit bevestigen met een 2/3de meerderheid.

Groen! en Ecolo hechten veel belang aan nieuwe spelregels voor de politiek. Groen! en Ecolo hadden daarvoor samen een grondige nota uitgewerkt en aangedrongen bij de formateur dat ‘politieke vernieuwing’ een volwaardig deel van de zesde staatshervorming zou zijn.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren