Groen over financieel wanbeheer treinstation Bergen: 'Iedere euro voor het spoor zou goed besteed moeten zijn'

21 September 2022

Groen over financieel wanbeheer treinstation Bergen: 'Iedere euro voor het spoor zou goed besteed moeten zijn'

“Nieuwe en heringerichte treinstations moeten een voorbeeld zijn van comfort, toegankelijkheid en duurzaamheid. Iedere euro die naar het spoor gaat, moet dus goed besteed zijn”.

In de Franstalige pers verschenen vandaag berichten over budgettaire tekortkomingen en wanbeheer bij de renovatie van het treinstation van Bergen. Het nieuws komt uit een rapport dat het Rekenhof morgen openbaar maakt. Dat onderzoek kwam er op vraag van de fractie Ecolo-Groen in het federaal parlement. Kim Buyst, Kamerlid voor Groen, betreurt de eerste berichten die uit het onderzoek naar voren komen. Op basis van het rapport is de fractie dan ook van plan een resolutie in te dienen, waarin de regering opgeroepen wordt te verzekeren dat iedere euro die naar het spoor gaat, voortaan goed terecht komt.

Aanleiding voor het onderzoek was het het aanslepen van de werken -die in 2015 afgerond hadden moeten zijn- en een gigantische overschrijding van het budget. Oorspronkelijk omvatte dat 37 miljoen, volgens de laatste berekeningen is daar maar liefst 332 miljoen bij gekomen. Daarmee is Bergen de één na grootste trekker van investeringen in Belgische stations geworden (budget 2013-2025), terwijl het in termen van reizigers slechts het 16e station van het land is.

'Deze uitgaven zijn buitenproportioneel' reageert Kim Buyst, Kamerlid voor Groen. 'Onze fractie vraagt alvast een gedachtewisseling in de Kamer hierover met de ceo van de NMBS, Sophie Dutordoir'.

Buyst wijst erop dat de precieze aard en mogelijke oplossingen voor de problemen morgen pas uit het rapport af te leiden zijn. 'Maar het lijkt erop dat het rapport de vinger op een zere wonde legt: het project is budgettair totaal uit de hand gelopen, het beheer ervan druist op meerdere vlakken in tegen de principes van goed openbaar bestuur. Het geld dat in Bergen verkwanseld is, was op andere plekken in ons spoorwegnetwerk en in de stations goed van pas gekomen'.

Voor Ecolo/Groen is het straks cruciaal er lessen getrokken worden uit dit rapport. Het afronden van de onderhandelingen over de beheerscontracten van de NMBS en Infrabel met de overheid dient zich volgens de fractie aan als een kans om zulke hervormingen door te voeren.

Tenslotte benadrukt Kim Buyst dat een aantrekkelijk en toegankelijk vervoersnetwerk essentieel is als we onze klimaatdoelstellingen willen halen. “Nieuwe en heringerichte treinstations moeten een voorbeeld zijn van comfort, toegankelijkheid en duurzaamheid. Iedere euro die naar het spoor gaat, moet dus goed besteed zijn”.

Lees ons standpunt over mobiliteit