18 okt 2010

Groen! pleit voor garanties financiering sociale zekerheid en coherente hervorming justitie

Groen! heeft Koninklijk Verduidelijker Bart De Wever een uitgebreide nota bezorgd met haar reactie op zijn voorstellen. Groen! is bereid om op basis van het voorstel de onderhandelingen opnieuw op te starten omdat er voldoende positieve elementen inzitten. De partij heeft wel reserves bij een aantal voorstellen. Vooral de financiële leefbaarheid van de sociale zekerheid en de rommelige hervorming van justitie moeten beter worden uitgewerkt. Ook aan de voorstellen over Brussel is nog werk.

Groen! voorzitter Wouter Van Besien vindt het voorstel van N-VA voorzitter Bart De Wever een goede vertrekbasis om de eindfase van de onderhandelingen over de volgende staatshervorming in te zetten: ”Er zitten heel wat elementen in die belangrijk zijn zoals de versterking van de regio’s;, de responsabilisering van alle beleidsniveaus, de klimaatresponsabilisering, de aandacht voor politieke vernieuwing en het federaal houden van de vennootschapsbelasting en de sociale zekerheid. Maar tegelijk zitten er ook heel wat elementen in die onvoldoende zijn uitgewerkt.”

De kritiek van Groen! spitst zich hoofdzakelijk toe op 3 vlakken: het financieringsmodel, justitie en Brussel. Het voorgestelde financieringsmodel houdt volgens de simulaties van Groen! het gevaar in dat federale entiteit te weinig financiering zal overhouden om belangrijke bevoegdheden zoals de sociale zekerheid en de pensioenen, nog naar behoren te kunnen uitvoeren.

Het onderdeel over justitie is te veel bric-a-brac. Door de Vlaamse gemeenschap bevoegd te maken enkel in het Vlaamse gewest en de Franstalige gemeenschap bevoegd te maken enkel in het Waalse gewest maar tegelijk de organisatie van justitie in Brussel aan de federale overheid over te laten, wordt het huidige model nog complexer.

Over Brussel zitten er heel wat niet-beargumenteerde keuzes en vaagheden in. Volgens Groen! zal het voorstel De Wever het Brusselse gewest daadwerkelijk verarmen. De voorstellen rond gezondheidszorg, justitie en kinderbijslag plaatsen Brussel haast onder voogdij. Groen! streeft naar voldoende middelen, efficiëntere beleidsstructuren en een echte responsabilisering van een volwaardig Brussels gewest.

”De voorstellen die Bart De Wever op papier heeft gezet, vormen een goede vertrekbasis om de onderhandelingen weer op te starten. Nu er eindelijk een voorstel op papier staat, zouden de onderhandelingen ook in een hogere versnelling moeten kunnen gaan,” besluit Wouter Van Besien.

Lees hier ons antwoord aan Bart De Wever

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente