05 sep 2012

Bart Caron

Volgens een studie van Guberna, kenniscentrum en netwerk voor bestuurders en ondernemingen, wordt er negatief geoordeeld over de Vlaamse intercommunales. Er zijn te veel bestuurders en de bestuursorganen werken onvoldoende professioneel. “Het antwoord is minder intercommunales, en een fundamentele hervorming van het bestuurlijk landschap in Vlaanderen,” aldus Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen).

Voor Groen zijn goed bestuur, democratie en transparantie essentieel. ”Veel intercommunales blinken daar traditioneel niet in uit,” zegt Bart Caron. Om daarop een antwoord te geven, is er volgens Groen nood aan een fundamentele hervorming van het bestuurlijk landschap in Vlaanderen, dat met de vele intermediaire structuren tussen gemeenten en provincies zeer druk bevolk en erg chaotisch is.

”In de eerste plaats zijn er vandaag veel te veel intercommunales. Uit de regioscreening die de Vlaamse regering eerder dit jaar publiceerde, bleek dat de Vlaamse gemeenten gemiddeld deel uitmaken van maar liefst 68 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van allerlei aard. De laatste jaren steeg dit aantal explosief. Er moet absoluut een vereenvoudiging en een democratisering komen van al die tussengelegen structuren. Zo kunnen we het totale aantal bestuurders al fel reduceren,” meent Caron. ”We kunnen het aantal bestuurders ook verminderen door te werken met gewogen stemmen. Op die manier voorkomen we dat er gewerkt wordt met een overdreven groot aantal bestuurders om alle evenwichten tussen gemeenten en partijen in een raad van bestuur te waarborgen.”

De Vlaamse regering moet vooral fundamenteler durven nadenken over hoe zij de rol ziet van gemeenten, provincies en alle tussenniveaus. ”Op termijn sluiten democratisch verkozen stads- en streekregio’s; (kleiner dan de huidige provincies) als schaalniveau allicht beter aan bij de maatschappelijke realiteit. Niet als een nieuw bestuursniveau, maar als een niveau dat op termijn de provincies vervangt. Het niveau van de stads- en streekgewesten is het meest natuurlijke en het meest geëigende bestuursniveau om een vernieuwend en daadkrachtig beleid te voeren en bovenlokale diensten aan te bieden. Het maakt mogelijk de wirwar aan intercommunales en andere intermediaire bestuursniveaus te rationaliseren en voor meer democratie en goed bestuur te zorgen.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren