Groen-rapport - 24 jan 2022

'Vlaamse regering is als een zwaar bekraste Tefalpan'

Dat is de scherpe conclusie van Groen-fractieleider Björn Rzoska na de eerste helft van de regeerperiode van de Vlaamse regering. Het PFOS-schandaal, het gebrek aan goed bestuur op vlak van milieu en klimaat, de crisissen in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang: het zijn maar enkele van de dossiers waar de regering ver onder de lat presteert. Dat stelt Groen vast in een lijvig rapport dat ze maakte van de voorbije twee jaar. 'De Vlaamse regering lijkt intussen op een Tefalpan met krassen. Alles bakt aan, waardoor de Vlaming het geserveerde beleid niet lust,' stelt Rzoska vast.

Na de manke start van Jambon I - door in zee te gaan met verkiezingsverliezers CD&V en Open VLD na aanslepende onderhandelingen met het Vlaams Belang - verliep ook de eerste helft van de legislatuur allesbehalve van een leien dakje. Bij elke niet-genomen beslissing, bij elke crisis, blijkt een gebrek aan leiderschap en daadkracht, waarbij de afwezigheid van de zwakke minister-president telkens opvalt. Terwijl er op tal van dossiers totale stilstand heerst, is de regering meer bezig met zichzelf dan dat ze werk maakt van een ambitieus beleid voor de Vlamingen. 'De rode lijn doorheen de eerste jaren van deze regering is er een van stilstand en flaters. Het amateurisme en gebrek aan leiderschap van deze regering staat haaks op de grote uitdagingen en bezorgdheden die leven in de samenleving,' aldus Rzoska, die zijn analyse staaft met enkele voorbeelden.


Gebrek aan leiderschap
De regering mist volgens de groenen leiderschap en daadkracht. De voortdurende afwezigheid van de minister-president is daarbij tekenend. 'Sterke Jan vervelde in razendsnel tempo naar Afwezig Jan en reeg de (communicatieve) uitschuivers de voorbije jaren aan elkaar. Ondertussen worden de Vlamingen aan hun lot overgelaten,' analyseert de Groen-fractieleider scherp.

Zo is er onder meer de wooncrisis. Terwijl die op een escalatiepunt zit, heeft de Vlaamse regering geen pasklaar antwoord. De meest kwetsbaren krijgen daarbij de zwaarste klappen. De recente overheveling van middelen voor sociale woningbouw naar de privé terwijl de nood torenhoog is, is daarbij tekenend.

Een gebrek aan ambitie en doortastend beleid toont zich eveneens op vlak van klimaat. In plaats van te kiezen voor collectieve oplossingen - zoals wijkrenovaties, duurzame landbouw en een afbouw van de veestapel - en op die manier burgers te ontzorgen, kiest de regering ervoor om verantwoordelijkheden zoveel mogelijk af te schuiven op de mensen.

'De wachtlijsten voor sociale woningen, het gebrek ruggengraat om slagkrachtige praktijktesten in te voeren en het totale gebrek aan moed om klimaatkeuzes te maken waarbij ook heilige huisjes aangepakt worden: de Vlaamse regering slaagt er niet in om een antwoord te creëren op grote uitdagingen van deze tijd en blijft ter plaatste trappelen,' hekelt Rzoska.

Stilstand is achteruitgang
Het grote gebrek aan leiderschap vertaalt zich vaak in totale stilstand op heel wat dossiers.

Op vlak van mobiliteit staat deze regering nog nergens, stellen de groenen vast. Door onenigheid binnen de regering en gebrek aan politieke moed, komt de slimme kilometerheffing maar niet van de grond. Ondertussen blijven de investeringen in De Lijn beschamend laag en blijft koning auto de plak zwaaien: een algemene zone 30 in woonwijken werd van tafel geveegd.

'Tegen advies van talloze experten in, blijft de auto centraal staan in het mobiliteitsbeleid van deze Vlaamse regering. Ondertussen blijft de Vlaming uren en uren in de file spenderen, betaalt zich blauw aan slecht openbaar vervoer en doordat de politieke moed ontbreekt om te kiezen voor o.a. een algemene zone 30 in de bebouwde kom, blijft de verkeersveiligheid ondermaats,' fileert Rzoska enkele dossiers.

Energie is een ander beleidsdomein dat de stilstand pijnlijk scherp aantoont: hoewel de Vlaamse regering een grote en directe invloed heeft op de energieprijzen én alle hefbomen heeft om op lange termijn mensen te helpen isoleren en energie te besparen, is ze pijnlijk afwezig in het debat de voorbije weken. 'Als de Vlaamse regering energie kan aanwenden om op oppositie te voeren tegen de federale regering, dan zie je de minister in elke studio. Maar als er beleid gevoerd moet worden en mensen geholpen moeten worden, dan blinkt de minister uit in afwezigheid,' klinkt de felle kritiek.

Koud Vlaanderen
Jambon I laat ook op de sociale domeinen, die tot de kerntaken van de regering behoren, de mensen totaal aan hun lot over, stellen de groenen vast in hun rapport. Die 'tire votre plan'-houding, kenmerkend voor het rechts en hardvochtige beleid, komt op verschillende vlakken terug.

Zo is er in het onderwijs het gigantische lerarentekort dat blijft aanslepen en waar geen passend antwoord op gegeven wordt door de bevoegde minister. Negen uur studie per week? Het is helaas geen uitzondering meer. Ook de kinderopvang stevent af op een crisis: de norm van 9 kinderen per begeleider, gaat ten koste van het welzijn van kind, ouder en verzorger.

Ondertussen zakt het mentaal welzijn bij jong en oud naar een dieptepunt, schieten de wachtlijsten voor psychologische hulp de hoogte in en kampt de zorg in zo wat alle deelgebieden met een nijpend personeelstekort.

Rsozka: 'De Vlaamse regering verzaakt aan een groot deel van haar kerntaken. Dat voelen de Vlamingen het meest rechtstreeks op de sociale domeinen, zoals onderwijs, kinderopvang en zorg en welzijn. Door de rechtse, hardvochtige koers die aangehouden wordt, zakt de temperatuur in het zogenaamde warm Vlaanderen onder het vriespunt.'

Vlaamse doofpot
En dan zijn er nog de grote bestuurlijke schandalen. Zo is er - om er enkele te noemen - de fraude bij de contactopsporing, het debacle rond de terugdraaiende tellers van zonnepanelen en natuurlijk het PFOS-schandaal met de bijhorende doofpotoperatie. Het PFOS-schandaal toont haarfijn aan hoe dicht milieu en gezondheid bij mekaar liggen en hoe de Vlaamse regering er niet in slaagt om een van haar basistaken, de burgers beschermen, kan volbrengen.

'Het PFOS-dossier toont pijnlijk scherp aan hoe de Vlaamse regering het belang van bedrijven altijd laat primeren op mensen. Het gevolg daarvan is dat Oosterweel betaald wordt met de gezondheid van de Vlamingen. De PFOS-gate is het toppunt van een beleid in verval,' besluit Rzoska.

 

Op 28 januari 2022 zal de Vlaamse regering 849 bestuurd hebben en nog 849 dagen voor de boeg hebben tot de verkiezingen in mei 2024. In een lijvig rapport analyseerde de Vlaamse Groen-fractie de voornaamste beleidsdomeinen en gaf ze ook de ministers een persoonlijk rapport. Het volledige rapport kan je hier lezen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren