04 mei 2011

Webmaster

Vandaag keurt de Schaarbeekse gemeenteraad de definitieve oprichting van een Nederlandstalige gemeenteschool goed. Hiermee wordt het jarenlange werk van Groen!-schepen Luc Denys bekroond: “Sinds mijn aantreden heb ik geijverd voor de oprichting van een Nederlandstalige gemeenteschool, gezien de Schaarbeekse geschiedenis een politiek gevoelig dossier. Ik ben dan ook zeer blij dat ik met de actieve en krachtige inbreng van kartelpartner en coalitiepartner Ecolo erin geslaagd ben om onze meerderheidspartner MR/FDF van deze noodzaak te overtuigen.”

Dertig jaar geleden besliste de toenmalige Schaarbeekse burgemeester Nols (FDF) dat er geen plaats meer was voor een Nederlandstalige gemeenteschool. De Brusselse bevolkingsexplosie zorgt er intussen voor dat er een zeer ernstig tekort aan Nederlandstalig onderwijs is, ook in Schaarbeek. Van de ongeveer 2700 Schaarbeekse kinderen die in 2010-2011 het Nederlandstalig kleuter- of lager onderwijs volgen, moet meer dan de helft uitwijken naar een andere gemeente, soms met vele mobiliteitsproblemen tot gevolg.

Tot februari 2011 was de bevoegdheid Nederlandstalig onderwijs echter niet toegewezen en was het voor Schepen Denys ook niet mogelijk om gericht actie te ondernemen. Sinds februari werd de bevoegdheid Nederlandstalig onderwijs toegewezen en kwam het dossier echter in een stroomversnelling, zodat de school op 1 september 2011 haar deuren kan openen.
”We wilden de school onmiddellijk onderbrengen in de Grote Bosstraat. Dat dossier liep echter vertragingen op. Daarom openen we in september de school eerst in de Kattepoel en verhuizen we in de loop van het schooljaar naar de Grote Bosstraat,” vertelt een trotse schepen Denys.

De Kattepoel is al geruime tijd een buurthuis in Schaarbeek. Het is eigendom van de VGC, maar wordt door VGC-Collegelid Bruno De Lille (Groen!) ter beschikking gesteld. Met de steun van VGC-Collegelid Vanraes (open VLD) kunnen de nodige aanpassingen gedaan worden, zodat het gebouw kan dienen als een locatie voor een school. In september 2011 zal er plaats zijn voor 75 kinderen in 3 klassen: van onthaalklas tot 1ste leerjaar. Later in het schooljaar verhuist de school naar een andere locatie in de Grote Bosstraat. In september 2012 zullen er dan 150 plaatsen zijn in 6 klassen: van onthaalklas tot 2de leerjaar.

De opening van deze school is nog maar een begin. Volgens de prognoses over de bevolkingsgroei (studie BISO) zal Schaarbeek tegen 2015 namelijk liefst 4000 à 4700 kinderen (jonger dan 12 jaar) meer tellen dan vandaag. Wetende dat gemiddeld 23% kinderen in Brussel Nederlandstalig onderwijs volgt, moet ook het Nederlandstalig schoolaanbod in Schaarbeek op deze groei voorzien zijn. Dit betekent een aangroei van een 750 à 1000 leerlingen of 4 à 5 scholen. Schepen Luc Denys beseft dan ook dat deze school slechts het begin is van een langdurige inspanning. ”Het is een evidentie dat de gemeente - gezien de grootte van het probleem - op termijn een tweede of zelfs een derde school moet kunnen openen.” Dezelfde capaciteitsproblemen zijn ook aan de orde in de Franstalige scholen in Schaarbeek.

Praktisch

Ouders die zich willen informeren over de inschrijvingsmodaliteiten (waar, wanneer, nodige documenten,…), de praktische afspraken of het pedagogische luik voor de school in Schaarbeek worden uitgenodigd op 12 mei, om 20u in de Kriekelaar, Gallaitstraat 86, in lokaal 24.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren