04 jun 2013

Elisabeth Meuleman

Groen vraagt dat de hervorming van het secundair onderwijs in het parlement wordt besproken. “De discussie sleept al lang genoeg aan. Terwijl steeds meer jongeren hiervoor het gelag betalen,” zegt Groen-fractieleidster Elisabeth Meuleman. Groen pleit voor een decreet dat gestemd wordt in het parlement. “In dat decreet kunnen de belangrijkste principes van de hervorming vastgelegd worden. Het is belangrijk dat de principes worden gestemd, omdat het dan een echt engagement van een parlementaire meerderheid behelst. Groen stelt geen genoegen met een vrijblijvend boterbriefje van een kwakkelende meerderheid.”

Groen stelt wel duidelijke voorwaarden voor haar steun aan een wisselmeerderheid:

1. Het plan van Groen is in sterke mate gebaseerd op de uitgangspunten van de nota Monard. We vragen dus een hervorming met een brede eerste graad en het wegwerken van de schotten tussen ASO, TSO en BSO. Pistes om te komen tot een tweedeling zijn voor Groen een stap achteruit, in plaats van vooruit.

2. Groen pleit vooral voor maatwerk en individuele begeleiding van leerlingen. De hervorming moet ertoe leiden dat zowel de sterke als de zwakkere leerlingen er op vooruitgaan. Dit is geen utopie. Verschillende proefscholen bewijzen dat dit echt kan.

3. Groen wil extra ondersteuning voor de leerkrachten. De hervorming van het secundair onderwijs en de hervorming van de lerarenloopbaan waren in het oorspronkelijk opzet van Monard gekoppeld. Minister van Onderwijs Pascal Smet (Sp.a) heeft de fout begaan deze koppeling los te laten.

4. Groen wil een goede aansluiting tussen basis- en secundair onderwijs. Met bijvoorbeeld voldoende aandacht voor technische vakken én voor een goede kennis van het Nederlands, al van in het basisonderwijs. Zo kunnen we op termijn doorgroeien naar een 3X4 - model, met een meer autonome middenschool.

5. Groen pleit voor een geleidelijke doorvoering van de hervorming - we willen de leerkrachten, leerlingen én ouders uitdrukkelijk betrekken bij de hervorming en de uitrol van de plannen - daar is het de voorbije jaren grondig mis gelopen. Er werd te weinig geluisterd naar de mensen op het terrein zelf.

”Als we de garantie krijgen dat aan het gros van deze voorwaarden voldaan wordt, willen we graag vanuit de oppositie een decreet steunen,” zegt Elisabeth Meuleman. ”Een oplossing in het voordeel van jongeren en leerkrachten is op dit moment het belangrijkste. In elk geval veel belangrijker dan politieke spelletjes.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
(function(){var js = "window['__CF$cv$params']={r:'752ae69ff9fc9c8e',m:'Yjhv.wxf.AFAF8Z3X93F2w3VcxRuMSN1S9fok3ZfgDg-1664519331-0-AcrjDZ2T9boROgsTYNft9RoMpX4F3/zkmwWBehEOLM8mAbDv++oG8qiDQ3UGr7al1amadUgQaRhVIT7tQzpKMXiXy5xx8FZ3du/pLoMRCPl/kAKJWrcMVjnaBrwTWRNWn64v/ko5Jb1YewpDaVHZLEe9khHq/aKvULsQR+ND6YXvW4OWtVyvMm7LV30kwr2b/ZtjAl7RwNjfuMvu9TXsToWImxKLSMPo2/qyDnYPT43e',s:[0x0aaec68957,0x566fdc4a81],u:'/cdn-cgi/challenge-platform/h/b'};var now=Date.now()/1000,offset=14400,ts=''+(Math.floor(now)-Math.floor(now%offset)),_cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/h/b/scripts/alpha/invisible.js?ts='+ts,document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.nonce = '';_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();