15 jan 2020

Groen trekt de kar van de politieke vernieuwing

Het vertrouwen in de democratische methode staat onder druk. Steeds vaker drukken mensen hun afkeer of wantrouwen in de politiek en in het systeem uit. Tegelijk zien we meer betrokkenheid dan ooit. In binnen- en buitenland tonen burgers dat ze actief willen participeren aan het beleid. Vooral op lokaal vlak beweegt er heel wat. Uit vele hoeken van de samenleving komt de roep naar een andere politiek. De democratie moet zich steeds heruitvinden. Groen is altijd de partij geweest die werk maakt van politieke vernieuwing.

Daarom zal de partij in het Vlaams Parlement voorstellen om in een ad hoc commissie democratische vernieuwing alle mogelijke ideeën rond democratie te bespreken en zo mogelijk door te voeren. Vlaanderen moet hierin een trekkersrol durven opnemen.

Vlaams fractieleider Björn Rzoska: "Voor Groen is de parlementaire democratie een essentiële pijler. Toch kiest de partij voor het primaat van de burger in plaats van het primaat van de politiek. De politiek moet een sleutelrol blijven geven aan het middenveld én met vernieuwende instrumenten burgers meer betrekken bij betere besluitvorming."

Groen stelt bijvoorbeeld de organisatie voor van een burgerforum V1000 en overlegcommissies die samengesteld zijn uit parlementsleden en gelote burgers. Rond belangrijke maatschappelijke thema's kan op die manier buiten de partijpolitiek heen gewerkt worden, aanvullend op de bestaande parlementaire werkzaamheden.

Overlegcommissies: naast de bestaande commissies (met alleen parlementsleden) ook overlegcommissies met burgers oprichten (een samenstelling met 45 gelote burgers en 15 parlementsleden). Deze overlegcommissies kunnen zich buigen over problemen waar veel mensen mee bezig zijn : bijv. de achterstelling van gemeenten in het buitengebied – de gevolgen van de digitalisering – nieuwe woon- en opvangvormen voor ouderen). Dit initiatief werd in het Brussels Parlement mede onder impuls van Groen reeds ingevoerd.

V1000: naast de bestaande plenaire zittingen die zich buigen over een ontwerp van decreet (bijv. het instrumentendecreet rond ruimtelijke ordening) vooraf een V 1000 of een burgerforum organiseren als een soort van tweede kamer die ideeën kan geven of afwegen op basis van de inbreng van experten, bijv. rond een thema als de concrete uitvoering van een bouwshift en de vergroening van de ruimte in Vlaanderen. Dit kan aansluiten bij de bestaande werking met themadebatten en hoorzittingen in het Vlaams parlement, zij het met de actieve inbreng van burgers. Voor moeilijkere thema’s (bijv. wenselijkheid van een kilometerprijs) kan gewerkt worden met burgerjury’s die zich een tijd inwerken in een probleem en dan aanbevelingen doen aan het parlement (bestond als werkwijze in het vroegere Instituut voor Samenleving en Technologie (IST).

Ook vraagt Groen om het het bestaand petitierecht in het Vlaams Parlement te versoepelen (het recht om gehoord te worden bij 15.000 handtekeningen terugbrengen tot bijv. 1.000 handtekeningen) en te verruimen (in plaats van een doorverwijzing naar een gewone commissie, doorverwijzen naar een overlegcommissie of naar een burgerforum).

Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout besluit: "Groen legt ook eerdere voorstellen rond politieke cultuur zoals stemrecht vanaf 16 jaar, burgerbegrotingen én strengere wetgeving rond partijfinanciering en parlementair statuut opnieuw op tafel. Het is een collectieve verantwoordelijkheid van alle politieke partijen om bij te dragen aan meer vertrouwen in de politiek. Ik nodig alle partijen dus ook uit om voorstellen uit te werken en die spoedig te bespreken."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren