23 apr 2014

Elisabeth Meuleman

Groen besliste in 2011 al op haar onderwijscongres om de prioriteit bij het basisonderwijs te leggen. We koppelen daar heel bewust een financieel plan aan. We investeren resoluut in jonge kinderen en in extra financiering voor het basisonderwijs. “In het basisonderwijs wordt de strijd voor een geslaagde schoolloopbaan voor élk kind gewonnen of verloren”, zegden Groen-voorzitter Wouter Van Besien en Vlaams fractieleidster Elisabeth Meuleman op het grote Onderwijsdebat.

Groen trekt in de volgende legislatuur 729 miljoen euro uit bovenop de meerjarenbegroting voor onderwijs. Dat staat in de berekende plannen van de groene partij. Met Groen in de Vlaamse regering wordt onderwijs opnieuw een prioriteit. We schakelen de onderwijsinvesteringen weer gelijk met de landen uit de Europese kopgroep en laten het budget stijgen met 0,3% van het bruto regionaal product, bovenop constant beleid.

Groen kiest daarbij prioritair voor het basisonderwijs. De partij voorziet verhoogde werkingsmiddelen en bijkomende omkadering voor het basisonderwijs. “We kunnen dit niet realiseren met verschuivingen maar moeten hier nieuwe budgetten voor vrij maken. Sterke directeurs die zich in vrijheid kunnen toeleggen op het pedagogische project van de school en niet verzuipen in administratie zorgen voor sterk basisonderwijs. Zo maken we van onze basisscholen brede scholen, die kiezen voor een brede ontwikkeling en extra zorg voor gelijke onderwijskansen.

We trekken ook broodnodige middelen uit voor scholenbouw. De wachtlijsten in onderwijs bedragen nu 1.453 dossiers, 1976 aanvragen bij AGION. Wie in 2001 een aanvraag indiende, kon pas in 2012 beginnen bouwen. Wie nu een dossier indient, moet zo’n 20 jaar wachten.

De keuze van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten voor de methode van grootschalige public-private partnership (PPS) voor scholenbouw is onbegrijpelijk. De DBFM operatie scholenbouw ging in 2006 van start en nu pas worden de eerste stenen gelegd. De grootschalige operatie zorgde bovendien voor een enorme meerkost voor scholen en voor de overheid, voor een vernieuwing van slechts 4% van het scholenareaal. Alle andere scholen die wachten op renovatie blijven in de kou staan. Groen wil de middelen voor reguliere scholenbouw optrekken met 200 miljoen euro bovenop de meerjarenplanning, dus met 380 euro recurrent.

Ook voor inclusief onderwijs trekt Groen extra middelen uit, omdat inclusie zonder extra middelen en omkadering niet realistisch is. ‘Een duidelijke keuze dus voor onderwijs als kerntaak van een volgende Vlaamse regering. Groen maakt van onderwijs een prioriteit, en dat vertaalt zich in een becijferd plan met extra investeringsruimte. Dat is onze beleidskeuze voor de volgende legislatuur

Voor Groen kan PPS enkel een meerwaarde creëren als het gaat om kleine en lokaal verankerde pps-projecten. "Een gigantische pps-operatie zoals de Vlaamse overheid DBFM draait echter uit op financiële katers", besluiten Van Besien en Meuleman.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren