19 jul 2011

Groen! vecht kiesdecreet aan voor Grondwettelijk Hof

Groen! trekt naar het Grondwettelijk Hof om twee bepalingen uit het nieuwbakken kiesdecreet aan te vechten wegens ondemocratisch en onlogisch: het gebruik van het stelsel Imperiali bij de gemeenteraadsverkiezingen en de hoge impliciete kiesdrempel (quorum) bij de provincieraadsverkiezingen. Het is democratischer om het stelsel D’hondt in te voeren voor alle niveaus.

Het eerste element waar Groen! klacht tegen indient, is het behoud van het ondemocratische stelsel Imperiali voor de zetelverdeling bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vlaams parlementslid Bart Caron: ”Het is volstrekt onlogisch dat men in een decreet dat de regelgeving voor districts- gemeente- en provincieraadsverkiezingen moet integreren, twee verschillende systemen gebruikt: het imperiali-systeem voor de gemeenteraadsverkiezingen en het meer evenredige stelsel D’Hondt voor de provincieraadsverkiezingen en de districtsraadsverkiezingen in Antwerpen.” Voor dit verschil wordt zelfs geen ernstige motivering gegeven ondanks de kritische adviezen van onder andere Raad van State en VLABEST (Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken).1 ?

Bovendien is het stelsel ondemocratisch. In de modale Vlaamse gemeente (14 000 inwoners, 23 zetels in de gemeenteraad) betekent dit een effectieve kiesdrempel van bijna 7%, in kleinere gemeenten nog een stuk meer.

Een tweede element uit het kiesdecreet waar Groen! klacht tegen indient is het hoge quorum bij de provincieraadsverkiezingen, de kiesdrempel die een partij moet halen om recht te hebben om deel te nemen aan de toewijzing van restzetels via apparentering. Het quorum ligt voor de provincieraadsverkiezingen dubbel zo hoog2 als bij parlementsverkiezingen waar dit systeem momenteel nog enkel gehanteerd wordt in Brussel-Halle-Vilvoorde-Leuven-Nijvel, maar vroeger ook in de andere kieskringen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat je in het Oost-Vlaamse kiesarrondissement Aalst-Oudenaarde ofwel 8,25% moet halen in het district Geraardsbergen, ofwel 11% in Aalst of Oudenaarde om in aanmerking te komen voor een apparenteringszetel waar je normaal volgens D’Hondt recht op hebt.??

Caron legt uit waarom Groen! besloten heeft naar het Grondwettelijk Hof te trekken: ”Door het kiesdecreet aan te vechten wil Groen! de Vlaamse regering dwingen een meer democratisch en transparant kiesstelsel uit te werken, waarbij voor districten, gemeenten en provincies hetzelfde eerlijke systeem van zetel verdeling wordt gehanteerd - met name D’Hondt - en waarbij voor de provincies geen overdreven en van district tot district zeer variabele kiesdrempel in de vorm van een absurd hoog quorum wordt opgelegd.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
×

Twijfel je nog aan een groene stem?

Stel je vraag

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK