18 jan 2011

Groen! verbolgen over Belgische steun voor Libië

Volksvertegenwoordiger Eva Brems zal minister Steven Vanackere ondervragen over zijn steun voor de kandidatuur van een notoire mensenrechtenschender, Libië, om een zitje in de VN-mensenrechtenraad te bekomen.

Eva Brems: ‘De minister profileert zich als iemand van de zachte weg. Hij gelooft niet in ‘speaking truth to power’, het credo van mensenrechtenactivisten, maar beweert altijd dat zijn methode meer resultaten boekt. Nu blijkt die zachte weg echter neer te komen op een gedoogbeleid of zelfs een vorm van steun ten aanzien van autoritaire regimes. Vanackere had het advies van zijn administratie moeten volgen, en net als meer dan 40 landen tegenstemmen. De argumenten die hij vandaag aanhaalt in de krant De Morgen om toch voor te stemmen, houden geen steek.’

In december weigerde Vanackere nog om het stemgedrag van België publiek te maken. Hij beweerde toen wel nog dat ons stemgedrag conform was met de oprichtingsresolutie van de Mensenrechtenraad (resolutie 60/251 van de Algemene Vergadering) die bepaalt dat VN-lidstaten bij de verkiezing van de leden van de Raad rekening zullen houden met de bijdrage van de kandidaten aan de bevordering en de bescherming van de mensenrechten en met hun vrijwillige engagementen. In de ogen van zijn eigen administratie en op basis van alle mensenrechtenrapporten met betrekking tot de situatie in Libië, valt dat laatste moeilijk te rijmen met een stem voor Libië.
Eva Brems wil dat de minister duidelijk aangeeft waarom hij ons land voor de kandidatuur van Libië liet stemmen, en hoe deze beslissing tot stand is gekomen. In De Morgen geeft de minister aan dat de aanwezigheid van een land als Libië in de VN-mensenrechtenraad niet per definitie nadelig hoeft te zijn. Brems ziet echter niet in op welke manier de voor de hand liggende negatieve gevolgen voor de mensenrechtenbescherming (verlagen van de standaarden binnen de Raad) zouden worden gecompenseerd door verbeteringen inzake mensenrechten.

De verwijzing door de minister naar het systeem van de 'clean slates ' (vanuit een bepaalde regio worden maar zoveel kandidaten voorgesteld als er vacante plaatsen zijn) is evenmin een afdoende reden voor een stem voor Libië. Eva Brems: ‘Betekent deze redenering dat ons land ook voor Iran zou gestemd hebben indien de kandidatuur van dat land niet teruggetrokken geweest zou zijn onder internationale druk? Ik mag hopen van niet. Ik wil ook weten van de minister of ons land zich bij de 'Human Rights council review' (die het systeem van de Mensenrechtenraad evalueert) zal inzetten om tot een strengere opvolging te komen van de beloftes die landen maken op het moment van de verkiezingen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren