28 okt 2011

Wouter Van Besien

De werkloosheidsuitkering beperken in de tijd is geen oplossing, zeggen Elke Van Den Brandt, Filip Watteeuw, en Wouter Van Besien. Luckas Vander Taelen vertolkte hiermee niet het partijstandpunt van Groen!

Ico Maly van Kif Kif maakt zich onterecht zorgen over de lijn van Groen! wat discriminatie op de arbeidsmarkt betreft (DS 27 oktober). De onrustwekkend hoge werkloosheid bij allochtonen is het gevolg van vele factoren waarvan discriminatie, samen met onderwijs en opleiding, een van de voornaamste is.

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een harde realiteit, die we moeilijk kunnen afdoen als een mantra of alibi. Hierover zijn al zoveel harde cijfers op tafel gekomen, dat het onzinnig is dit te minimaliseren. 28 procent van de interimkantoren discrimineert, gaf interimfederatie Federgon nog toe in juni 2011. Volgens het Internationaal Arbeidsbureau ligt de discriminatiegraad in Brussel op 34 procent. Discriminatie op de arbeidsmarkt staat op één in de discriminatieklachten die het Centrum voor Gelijkheid van Kansen jaarlijks ontvangt. Een Marokkaan of een Turk met hetzelfde opleidingsniveau als een autochtoon heeft zes keer meer kans om geen job te hebben.

Onderzoekers wijzen op de Waalse, Brusselse en Vlaamse 'werkloosheidskloof naar nationaliteit' die haar gelijke niet kent in Europa. Ook het gemiddeld inkomen uit arbeid van niet-EU-burgers is een derde lager dan dat van autochtone Belgen.

Aanpak te vrijblijvend

In het dagelijkse leven van de tienduizenden betrokkenen zijn deze koele cijfers fundamenteel pijnlijk. Sommigen hebben er rechtstreeks mee te maken, anderen ervaren het via familie en vrienden. Moeten beseffen dat jijzelf of je kinderen minder kans maken op de arbeidsmarkt door criteria die er niet toe doen, is fundamenteel onrechtvaardig. Het is een wonde die niet heelt door ze in te schrijven in een strafwet. Als sommige politici het discriminatieargument al eens zouden misbruiken, mag dat ons er niet van weerhouden er keer op keer op te blijven wijzen en er even hard beleid tegen te voeren.

Dat harde beleid tegen discriminatie wordt helaas nog altijd niet gevoerd, op Vlaams noch op federaal niveau. De federale en Vlaamse wetgevers hebben weliswaar goede antidiscriminatiewetgeving aangenomen waarmee we internationaal koploper zijn, maar het stokt volledig bij de uitvoering op het terrein. Vanuit de oppositie zet Groen! druk op de Vlaamse minister Philippe Muyters (N-VA), die echter blijft zweren bij een te vrijblijvende aanpak met nauwelijks effect.

Uit parlementaire vragen van de Vlaamse fractieleider Filip Watteeuw aan Muyters blijkt dat slechts 1.559 bedrijven op de 300.000 de diversiteitsverklaring van het Ondernemersplatform Diversiteit ondertekend hebben. Slechts een handjevol bedrijven maakt gebruik van een wervingsinstrument als Jobkanaal om hun vacatures specifiek aan kansengroepen aan te bieden.

Muyters kent intussen al onze voorstellen hierover. Overleg met de uitzendsector en de werkgevers moet leiden tot duidelijke streefcijfers voor een meer evenwichtige verhouding. De Vlaamse sociale inspectie moet meer controles laten uitvoeren. Een juridisch kader voor echte praktijktests op discriminatie kan de inspectie meer slagkracht geven. Zo kunnen tests met mistery clients worden omkaderd en toegepast. De invoering van het anonieme cv zou helpen om de eerste filtering van cv's rechtvaardiger te laten verlopen. Zo krijgen allochtone, vrouwelijke en oudere werkzoekenden vaker de kans op een face-to-facegesprek. Uit onderzoek blijkt dat onbewuste discriminatie sterk speelt in de eerste fase van de selectie.

Al deze voorstellen zijn niet nieuw, Groen! herhaalt ze al jaren als een mantra. Telkens opnieuw worden ze weggeketst met een scala aan drogredenen. Het resultaat op het eind van de dag is dat wie discrimineert nog steeds wordt gepamperd en dat de cijfers over discriminatie onderzoek na onderzoek bevestigd worden.

Op Brussels niveau, waar de groenen in de meerderheid zitten, is een proefproject over anonieme cv's net afgelopen. Er zal een evaluatie komen die moet leiden tot een verbeterde versie van het project. Een reeks bedrijven stapte hier vrijwillig in mee - het kan dus wel degelijk. De invoering van praktijktests is voorzien in het Brusselse regeerakkoord voor deze regeerperiode en zal binnenkort ook voorwerp uitmaken van een proefproject.

Discriminatie erkennen en bestrijden gaat hand in hand met ingrijpen op andere determinerende oorzaken van de hoge jongerenwerkloosheid in Brussel. Het is niet het een of het ander. Dat het beleid op vlak van onderwijs en opleiding veel beter kan, is onmiskenbaar, zowel voor de Vlaamse als de Franstalige gemeenschap. Ook hier probeert de Brusselse regering in te grijpen, zoals met de verplichte beroepstrajecten voor schoolverlaters.

Dat is een veel zinvoller maatregel dan pakweg werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd, waardoor mensen alleen verarmen. Werklozen die na een bepaalde termijn automatisch uit het systeem worden gesloten, duiken op in andere uitkeringssectoren, verarmen en worden uiteindelijk minder adequaat geactiveerd richting werk. Het voorstel van partijgenoot Luckas Van der Taelen in die zin als oplossing voor de toenemende werkloosheid, betekent dat je die mensen nog meer kopje-onder duwt. Daar verzet Groen! zich tegen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren