04 mei 2011

Groen! voor verlenging pensioenbonus

De ombudsdienst pensioenen luidde de alarmbel over de pensioenbonus die eind 2012 afloopt. Bij onzekerheid over de verlenging van de maatregel, zullen veel mensen voor 2012 op pensioen gaan terwijl ze bij een verlenging van de maatregelen zouden blijven werken. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen!) ondervroeg hierover Minister Michel Daerden en bekwam ook enkele interessante cijfers.

De pensioenbonus biedt mensen die na 62 jaar (of een loopbaan van 44 jaar) blijven werken een bonus aan op hun maandelijks pensioen van 50 euro tot 200 euro. De maatregel loopt af eind 2012, maar de regering verzuimde de maatregel te verlengen. Hierdoor dreigt een pervers effect: mensen zullen eieren voor hun geld kiezen en op pensioen gaan nu ze nog van de bonus kunnen genieten, terwijl ze bij een verlenging van de bonus misschien zouden blijven doorwerken.

Uit de cijfers van de Minister blijkt ook dat de pensioenbonus onvoldoende bekend werd gemaakt. In de loop der jaren is slechts sprake van een kleine stijging gebruikers. In 2010 liep het aantal werknemers dat op pensioen ging met een pensioenbonus op tot bijna 10.000, maar dat is nog altijd maar 15% van het totaal.

Groen! is vragende partij voor verlenging en als regering in gebreke blijft moet parlement initiatief nemen. De pensioenbonus is een van de weinige maatregelen om de kloof tussen de feitelijke (60) en wettelijke (65) pensioenleeftijd te dichten, maar dit is slechts één element. In plaats van een fragmentaire aanpak, moeten we naar een globale hervorming van de financiering van de pensioenen gekoppeld aan menswaardige pensioenen. 1 op 4 gepensioneerden is arm en onze pensioenen behoren tot de laagste in Europa. De regering-Leterme is de laatste 4 jaar in gebreke gebleven, noodzakelijke beslissingen werden niet genomen, de hete aardappel werd voor zich uit geschoven en we hebben veel tijd verloren.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK