15 dec 2010

Bart Staes

Door vandaag in te stemmen met het politieke pakket rond de EU-begroting voor 2011, creëert het Europarlement nieuwe impasses in de toekomst.

Dat stelt Europarlementslid Bart Staes (Groen!) na het afsluiten van het lange onderhandelingstraject dat het Europees Parlement had met de lidstaten over de begroting van komend jaar. De Groenen stemden daarom dan ook niet in met het bereikte onderhandelingsresultaat.

Staes: "Door nu geen duidelijke afspraken te maken over hoe in de nabije toekomst de discussie over de meerjarenbegroting en de eigen middelen gevoerd moet worden, kun je wachten op de volgende impasse"

Staes: "Het EP ging uiteindelijk overstag door het dreigement dat een systeem van voorlopige twaalfden de werking van een aantal projecten zou belemmeren. De toezeggingen die de Raad van Ministers nu heeft gedaan, middels een brief van premier Leterme van 8 december, zijn niet meer dan een bevestiging van het Verdrag van Lissabon. Dat schrijven stelt alleen dat het EP bij toekomstige onderhandelingen betrokken moet worden. Het spijt me wel, maar dat Verdrag is dus al ruim een jaar geleden ingegaan, we moeten nu effectief invulling geven aan het verdrag. Hierin staat duidelijk dat er procesafspraken moeten komen over hoe het Europees Parlement betrokken wordt."

Het waren vooral landen als Nederland en het Verenigd Koninkrijk die het proces frustreerden. Staes vreest dat gezien deze opstelling in de nabije toekomst een herhaling van dit soort besprekingen onvermijdelijk is. Staes: "Als landen als Nederland en het VK iedere keer wanneer we het over de meerjarenbegroting hebben het Verdrag van Lissabon ter discussie stellen, en dus terugkomen op eerder gemaakte afspraken, zal elk besluit over de financiering van Europees beleid hierdoor overschaduwd worden. Dat komt het proces niet ten goede. In plaats van het over de hoognodige modernisering van de begroting te hebben, dreigen we impasse op impasse te gaan stapelen. Dat is een slechte zaak. Net daarom stemde ik tegen dit ondermaatse compromis."

"De voorzitters van liberalen, socialisten en christendemocraten hebben hier, na eerst veel kabaal te maken tijdens de budget onderhandelingen, nu zélf het Europarlement het bos in gestuurd, als het gaat om de rol die het volgens Lissabon al moet kunnen spelen. Bovendien hebben ze de stemming over essentiële kwesties als de extra financiering voor het miljarden kostende kernfusieproject ITER en 'flexibele budgetten'. Het is een gemiste kans voor het Europees Parlement."

De groene fractie zal blijven strijden voor een duidelijke parlementaire rol én voor een serieus debat over andere, eigen Europese middelen om dit terugkerende Europese gekibbel over middelen te voorkomen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren