09 dec 2010

Groen! vraagt administratieve vereenvoudiging beheersovereenkomsten met landbouwers

Boeren die zich engageren om op hun landbouwbedrijf projecten op te zetten die milieu en natuur ten goede komen, krijgen daarvoor van Vlaanderen via een systeem van beheersovereenkomsten een vergoeding. Het is een goede zaak dat boeren nauw betrokken worden bij natuur- en milieubeheer.

Op dit moment is met 4.200 landbouwers een beheersovereenkomst afgesloten. Dat komt overeen met 13 % van de landbouwers die bekend zijn bij het Agentschap Landbouw en Visserij. Beheersovereenkomsten hebben een looptijd van 5 jaar. De overeenkomsten die in 2005 werden afgesloten, liepen dit jaar af. In totaal werd er jaarlijks bijna 12 miljoen euro uitbetaald. De helft van dat bedrag wordt door Europa gesubsidieerd. In 2008 ging een tweede ronde van start (programmaperiode plattelandsontwikkeling 2007-2013), voor die periode gaat het (voorlopig) elk jaar om een investering van 3,6 miljoen euro. Vanaf januari 2011 gaan een heleboel nieuwe beheerovereenkomsten in en kan dat cijfer dus nog evolueren.

In de periode 2005-2010 werd door de boeren op bijna 1.000 hectaren gewerkt rond erosiebestrijding, op 27.124 hectare kwetsbaar gebied werd rond duurzaam waterbeheer gewerkt, botanisch beheer vond plaats op meer dan 140 hectare. Nuttig werk en goed besteed overheidsgeld.

Antwerpen mist de boot
Er zijn echter opmerkelijke verschillen tussen de provincies. Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen kunnen uitstekende cijfers voorleggen. Oost-Vlaanderen scoorde met 2,4 miljoen euro aan beheerovereenkomsten per jaar goed in de periode 2005-2010, maar kende in de periode 2008-2010 een opmerkelijke terugval.

Een negatieve uitschieter vormt de provincie Antwerpen: die presteerde in beide periodes ondermaats. In de eerste periode werd er elk jaar voor amper 135.000 euro (1% van het totaal) aan beheersovereenkomsten afgesloten. Ter vergelijking: in diezelfde periode engageerden Limburgse landbouwers zich jaarlijks in beheerovereenkomsten ter waarde van 3,6 miljoen euro (30% van het totaal), en waren boeren uit Vlaams-Brabant elk jaar goed voor 3,3 miljoen euro (28% van het totaal) aan beheerovereenkomsten. In de tweede periode doet Antwerpen het met 4% van de beheerovereenkomsten iets beter, maar blijft de achterstand op koploper Limburg (29%) zeer groot.

Vereenvoudiging administratie

Op dit moment kunnen landbouwers verschillende types van beheerovereenkomsten afsluiten. Zo kunnen ze werken rond botanisch beheer, erosiebestrijding, beheer kleine landschapselementen, perceelsrandenbeheer of weidevogelbeheer. Landbouwers die rond meerdere thema’s; willen werken, moeten ook meerdere beheerovereenkomsten afsluiten. Dat brengt een heleboel administratie met zich mee. Groen! stelt voor om daar een vereenvoudiging in door te voeren, en de verschillende types van beheer in één beheerovereenkomst onder te brengen. Een ”kaderovereenkomst ecologische diensten” per landbouwbedrijf kan dan soelaas bieden.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
</