03 sep 2015

Björn Rzoska

“Al weken zijn oorlogsvluchtelingen ontredderd. Huisvesting, school volgen, Nederlands leren en werk zoeken zijn bevoegdheden van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering moet dringend uit haar vakantiesfeer komen. Minister-president Geert Bourgeois moet de schoolbel luiden voor zijn ministers en de coördinatie op zich nemen”, vraagt de fractieleider van Groen in het Vlaams parlement, Björn Rzoska.

Groen vraagt dat het Vlaams parlement volgende week in spoedzitting bijeenkomt om minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en minister Liesbeth Homans, bevoegd voor integratie en wonen, te ondervragen over hoe ze de oorlogsvluchtelingen opvangen. Groen-fractieleider Björn Rzoska heeft dinsdag de bijeenroepingen gevraagd aan de voorzitter van de commissie van het Vlaams parlement.

“Geert Bourgeois wil zijn regering als daadkrachtig voorstellen. Veel mensen in de samenleving en lokale besturen namen zelf al initiatieven. Maar terwijl de Franstalige regeringen al taskforces oprichtten, begint Bourgeois nu pas aan de fase van het ‘inventariseren’. Het volstaat echter om de kranten van de voorbije weken te lezen om de inventaris van de problemen te kennen”, zegt de groene fractieleider: “De Vlaamse ministers, Bourgeois en Homans op kop, mogen niet passief blijven maar moeten nu actie ondernemen met hun administraties, niet enkel inventariseren”, zegt Björn Rzoska.

Voor Groen moet de Vlaamse regering alvast op 4 punten heel snel concrete actie ondernemen:

1. Leegstaande infrastructuren openstellen
De Vlaamse minister bevoegd voor Wonen, Liesbeth Homans (N-VA) moet dringend overleggen met de steden en gemeenten om leegstaande infrastructuren open te stellen voor mensen op vlucht voor oorlog.

2. School volgen
Het is 3 september, de kinderen op vlucht voor oorlog moeten in onze scholen terechtkunnen om Nederlands en andere vaardigheden te leren. De Vlaamse regering moet ook volwaardige onthaalklassen opzetten voor kinderen jonger dan twaalf jaar. Dit kan naar het model van het secundair onderwijs, dat al Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) organiseert, aldus Groen.

3. Nederlands leren en oorlogsvluchtelingen snel oriënteren naar een job
In de huidige inburgeringstrajecten zijn een cursus Nederlands als tweede taal, een cursus maatschappelijke oriëntatie, een loopbaanoriëntatie en een individuele trajectbegeleiding voorzien. “Vlaams minister van Integratie Liesbeth Homans moet voldoende aanbod voorzien om een snelle en efficiënte begeleiding van de oorlogsvluchtelingen mogelijk te maken”, zegt Groen. Steden en gemeenten moeten voldoende steun krijgen van de Vlaamse regering om hun cruciale rol te spelen bij de opvang en inburgering van de nieuwe vluchtelingen. Want de laatste tijd heeft de Vlaamse overheid vooral hun middelen beknot.

4. Oorlogsvluchtelingen sneller toegang geven tot werk
Veel vluchtelingen hebben een scholing en kunnen snel aan het werk gaan. Nu kunnen ze dat pas als het Commissariaat-Generaal na zes maanden nog geen beslissing heeft genomen over hun asielaanvraag, en mits het aanvragen van een arbeidskaart C. “De Vlaamse regering is sinds kort bevoegd voor het verstrekken van arbeidskaarten en moet deze regeling versoepelen”, zegt Björn Rzoska. Erkende vluchtelingen kunnen tegelijk werken, een inburgeringstraject en lessen Nederlands volgen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren