14 feb 2017

Groen vraagt om een actuadebat in het Vlaams parlement en een commissie die strengere regels uitvaardigt voor alle tussenstructuren

"Groen vraagt dat het Vlaams parlement woensdag een actualiteitsdebat houdt over de excessen in intercommunales en andere tussenstructuren. We vragen ook dat het parlement een commissie opricht die strengere regels uitvaardigt voor alle tussenstructuren". Dat verklaart Groen-fractieleider Björn Rzoska dinsdag.

"Het feit dat 85% van de tussenstructuren de regels van het Vlaams decreet niet volgt, is onaanvaardbaar. De buitensporige vergoedingen en de extra vergoedingen voor burgemeesters en schepenen moeten aangepakt worden. De praktijken in de intercommunales en andere tussenstructuren moeten plaats maken voor een ander, eerlijker en transparanter bestuur", zegt Rzoska.

Daarom legt Groen morgen een voorstel voor om een parlementaire commissie de opdracht te geven de regels veel strenger te maken. Die commissie moet zich buigen over een hele reeks thema's en met strengere regels komen, zegt Björn Rzoska: "De afschaffing van de extra vergoedingen van schepenen en burgemeesters. Hoe alle tussenstructuren onder de controle van het Vlaams decreet brengen? Hoe ervoor te zorgen dat de tussenstructuren en intercommunales veel opener en transparanter werken en democratisch gecontroleerd worden? Het aantal mandaten en de vergoedingen moeten drastisch ingeperkt worden".

"Het parlement is er al in geslaagd op andere thema's op een goede manier tot gedragen standpunten te komen. Denk bijvoorbeeld aan de afspraken over het klimaat en deradicalisering. Alle partijen doen nu voorstellen. De burger verwacht dat er concrete maatregelen komen en strengere regels. Daarom doet Groen dit voorstel om er meteen werk van te maken", legt Rzoska uit.

'Het Vlaams parlement moet zijn verantwoordelijkheid nemen en met een verstrenging van de spelregels het vertrouwen in het politieke bestel herstellen', besluit Björn Rzoska.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente