15 okt 2013

Groen vraagt onafhankelijk onderzoek naar dood Afghaanse asielzoeker

Het nieuws dat een jonge teruggekeerde Afghaan zou vermoord zijn, doet opnieuw de vraag rijzen of ons land Afghaanse vluchtelingen wel goed beschermt. Senator Freya Piryns (Groen): “Er is een onafhankelijk onderzoek noodzakelijk naar de dood van de Afghaanse asielzoeker. Zowel naar het verloop van procedure in België als naar de omstandigheden van zijn dood in Afghanistan. Ondertussen moet de regering Di Rupo, minstens tijdelijk, een moratorium invoeren op terugkeer en uitwijzingen naar Afghanistan. België heeft een belangrijke rol bij het beschermen van jonge mensenlevens.”

De Afghaanse jongeman vroeg in 2009 om asiel in ons land omdat hij zei gevaar te lopen in zijn land. Deze bescherming werd hem verschillende keren geweigerd. ”De Belgische administratie oordeelde dat deze man geen gevaar liep in Afghanistan, terwijl hij daar nu zou doodgeschoten zijn. Dit doet de vraag rijzen of onze asielprocedure de nood aan bescherming wel correct inschat. Het gaat bij politieke vluchtelingen dikwijls om een zaak van leven of dood, we moeten dit grondig onderzoeken. Dit onderzoek moet aangeven of en waar onze procedure heeft gefaald en wie er desgevallend voor verantwoordelijk is,” aldus Piryns.

Een rapport van augustus van dit jaar van de Verenigde Naties stelt duidelijk dat landen Afghanen zonder netwerk niet mogen terugsturen. De situatie in Afghanistan is nog steeds te precair. Hetzelfde rapport waarschuwt expliciet voor de gevaren die teruggekeerde ‘verwesterde’ jongeren lopen, omdat ze extra doelwit vormen voor fundamentalistische groepen.

Groen vraagt dat de regering in afwachting van de uitkomst van dit onderzoek en een parlementair debat daarover een moratorium op terugkeer en uitwijzingen naar Afghanistan invoert. ”Een beleid maak je niet op basis van individuele gevallen maar deze tonen wel aan waar ons migratiebeleid faalt. De regering en Maggie De Block (Open Vld) moeten stoppen met achter de feiten aan te lopen en ons beschermingsbeleid evalueren samen met het parlement,” besluit Piryns.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK