18 feb 2013

Groen vraagt ook aandacht voor democratiseringsproces in Mali

'We stellen vast dat de regering zeer ijverig is om troepen te sturen. We vragen dat ze evenveel ijver aan de dag legt op politiek vlak en voor het democratiseringsproces in Mali', zegt Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) na de beslissing van het kernkabinet over de deelname aan de Europese opleidingsmissie in Mali. Hij wil ook dat er een evaluatie van de lopende missie in het parlement gebeurt.

Groen is altijd voorstander geweest van een dringende, humanitaire militaire interventie, maar is verontrust omdat er nooit over vooruitgang op politiek vlak wordt gesproken. Een militaire oplossing voor een conflict bestaat niet.

Wouter De Vriendt verwijst ook naar de VN-resolutie over Mali en wil weten of minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en van Defensie Pieter De Crem zullen aandringen op haar uitvoering. "Ons land mag iets meer ambitie hebben dan de beste leerling uit de NAVO-klas te zijn. We moeten ook blijven hameren op een politieke oplossing", luidt het.

Groen is bezorgd over de beschuldigingen van schendingen van het internationaal humanitaire recht en de mensenrechten door de Malinese veiligheidstroepen. Ons land moet garanties krijgen van de Malinese overheid dat alle daders van schendingen van de mensenrechten zich voor hun daden zullen moeten verantwoorden.

De Vriendt betreurt ook dat er in het parlement geen evaluatie heeft plaatsgevonden van de militaire interventie tot nu toe. "Als je nu de militaire deelname verder versterkt, is een evaluatie in het parlement het minste dat er moet gebeuren", besluit hij.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente