28 maa 2013

Elisabeth Meuleman

Groen is tevreden dat de Vlaamse meerderheid toch heeft beslist om de scholenassociaties niet té groot te maken, en men werkt met vrijwillige samenwerking. Dat is realistisch, en iets waar Groen achter staat. “Al zijn we voorzichtig positief,” reageert fractieleidster Elisabeth Meuleman. “We vragen ons immers af of lokale initiatieven, zoals het oprichten van buurtschooltjes, nu niet te zeer bemoeilijkt worden. Overigens wordt er geen werk gemaakt van een van de meest cruciale problemen, zijnde de concurrentiestrijd tussen scholen van verschillende netten. Een netoverschrijdende samenwerking had soelaas kunnen brengen. Het is een gemiste kans, want momenteel versterkt de regering het Mattheüs effect in het onderwijs. De grote onderwijsverstrekkers worden groter, en de kleinere krijgen het moeilijker.”

Een andere zaak is het loopbaanpact. De regering heeft nu, na ettelijke maanden of zelfs jaren dat het dossier op tafel ligt, een eerste akkoord over een discussienota. ”Maar met zo’n discussienota staan we nog nergens. Het middenveld is zelfs nog niet betrokken geweest. En dat terwijl er veel uitdagingen zijn: aanpakken van tekort aan leerkrachten, beginnende leerkrachten versterken, de loopbaan aantrekkelijk maken, … Het wordt tijd dat de Vlaamse regering een tandje bijsteekt en belangrijk knopen doorhakt,” aldus Meuleman.

”In het begin van deze legislatuur heeft minister Smet de mentoruren afgeschaft, met de belofte dat er iets beters in de plaats zou komen. Ondertussen is er nog steeds niets, en worden beginnende leerkrachten aan hun lot overgelaten.” Groen vraagt dan ook aan de regering dat ze met spoed werk maken van de omkadering van stages en beginnende leerkrachten. ”Bied starters een praktijkgericht opleidingstraject aan, zorg voor collectieve coaching van jonge leerkrachten, en voer terug een minimumpakket aan mentoruren per school in. Maak daarnaast van stages een succesverhaal en voorzie in voldoende stageplaatsen, dat is een zeer belangrijke eerste kennismaking met het werkveld. Scholen moeten hier voldoende middelen voor krijgen,” zegt Meuleman.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren