22 mei 2012

Stefaan Van Hecke

“De ophef rond het boek over Johan Vande Lanotte toont aan dat we de regels rond deontologie van ministers best aanscherpen. Op voorstel van de groenen is dit ook opgenomen in het Vlinderakkoord. Als de klassieke partijen meewillen hoeft de invoering daarvan dus niet lang te duren,” zegt Wouter De Vriendt, Kamerlid voor Groen. “Wij willen ook regels voor het cumuleren van een politiek mandaat en een bestuursfunctie in de privésector. Alle schijn van belangenvermenging moet zoveel mogelijk worden vermeden,” voegt Stefaan Van Hecke, fractieleider Groen toe.

In het Vlinderakkoord van de Zesde Staatshervorming werd onder impuls van Groen-Ecolo opgenomen dat er een deontologische code komt voor ministers en parlementsleden, en een deontologische commissie om daarover te waken. ”Een van de maatregelen zal erin bestaan dat de ministers de regering op de hoogte moeten brengen van elke potentiële situatie van belangenconflict waarin ze zich zouden bevinden,” citeert De Vriendt uit het akkoord. ”De geest van het akkoord was duidelijk: politici hebben een voorbeeldfunctie en zelfs een schijn van belangenvermenging moet vermeden worden. Die commissie kan advies geven over individuele gevallen van belangenconflicten en ook algemene aanbevelingen formuleren.”

De groene fractieleider Stefaan Van Hecke legde in 2007 al een wetsvoorstel neer in het parlement om die deontologische code voor parlementsleden in te voeren. ”Dit wetsvoorstel kan als basis dienen voor de uitvoering van het Vlinderakkoord. Laat ons daar snel werk van maken,” zegt Van Hecke.

Groen pleit ook voor het invoeren van een verbod voor ministers en parlementsleden om bepaalde bestuursfuncties in de privésector op te nemen. ”We willen niet elk privémandaat uitsluiten, maar het kan toch niet dat actieve politici tegelijk bestuurder zijn van bedrijven in belangrijke sectoren als energie of banken, die voortdurend in overleg zijn met de overheid of contracten proberen binnenhalen. Met dat soort verstrengeling van mandaten moeten we komaf maken, daar is Groen al lang vragende partij voor,” benadrukt Van Hecke.

Ten slotte willen de groenen ook een regeling uitwerken voor ministers die na hun ambt aan de slag gaan in een privésector waar zij als minister voor bevoegd waren. ”Een ‘ontluizingsperiode’ naar Europees model, waar Europees Commissarissen niet onmiddellijk de overstap kunnen maken van de Commissie naar de privésector waarvoor zij als Commissaris bevoegd waren, lijkt dan ook aangewezen,” besluit De Vriendt

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren