21 nov 2012

Groen vraagt transparantie over impact indexhervorming

Groen vraagt aan de regering om cijfers en simulaties over de indexhervorming mee te delen aan het parlement. In het begrotingsakkoord raakt de regering aan de index. De afgelopen uren werden er door verschillende vice-premiers tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen): “Is het de liberale versie van Alexander De Croo (Open VLD) of de socialistische lezing van Laurette Onkelinx (PS)? Het is tijd dat de cijfers op tafel komen om de impact in te schatten. Groen vraagt in een brief aan Kamervoorzitter Flahaut om zich bij deze oproep aan te sluiten.”

Vice-minister Alexander De Croo stelde dat de hervorming van de index van dezelfde grootteorde is als de gezondheidsindex van Jean-Luc Dehaene. Laurette Onkelinx daarentegen beweerde dat er niet geraakt is aan de index. De Vriendt: ”Wie spreekt nu de waarheid en hebben ze zich wel op dezelfde cijfers gebaseerd?”

De automatische indexering is de levensverzekering van de koopkracht van onze burgers. Met de mogelijke uitholling staat dit nu op het spel. De Vriendt: ”De index moet het werkelijke aankoopgedrag van de mensen weerspiegelen. Wie de index manipuleert zodat feitelijke prijsstijgingen niet langer meetellen, raakt aan de koopkracht van de mensen. Deze maatregel heeft een grote impact, vooral op de laagste lonen. De regering moet hier dan ook snel duidelijkheid verschaffen.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente