11 sep 2013

Groen vraagt versnelde samenkomst commissie over vertraging investeringsprojecten

Groen vraagt een versnelde samenroeping van de commissie milieu en ruimtelijke ordening in het Vlaams Parlement. Vandaag werd bekend dat tientallen belangrijke investeringsprojecten in Vlaanderen op de helling staan door een recente uitspraak van het Grondwettelijke Hof. “De Vlaamse meerderheid heeft zich dik in nesten gewerkt. De bevoegde ministers Muyters van Ruimtelijke Ordening (N-VA) en Schauvliege van Milieu (CD&V) hebben er een zootje van gemaakt,” aldus Vlaams parlementslid Dirk Peeters (Groen). Groen is vragende partij voor snelle en efficiëntie procedures.

Door het arrest van het Grondwettelijke Hof dreigen een 70tal projecten in Vlaanderen ernstig vertraging op te lopen. ”En dat terwijl de Vlaamse regering op dat vlak al een bijzonder kwalijke reputatie heeft. Denk maar aan de eindeloze procedureslagen rond grote projecten als het Oosterweeldossier of Uplace.”

De pogingen van de Vlaamse regering om procedures sneller af te handelen, hebben cynisch genoeg tot nu toe alleen maar voor extra vertraging gezorgd. Zoals de beslissing van de regering om het integratiespoor te volgen bij de goedkeuring van ruimtelijke uitvoeringsplannen: door de kennisgeving aan het publiek rond de plan-MER (milieu-effect-rapport) en het RUP zelf samen te nemen, werd de publicatie in verschillende dagbladen (wat vroeger de gewoonte was) vervangen door een publicatie op de website. De Raad van State oordeelde dat dit een schending is van het gelijkheidsbeginsel, want niet alle burgers hebben internet. De meerderheidspartijen trachtten deze fout recht te zetten via een validatiedecreet in 2012. Maar de nieuwe bepaling die door dit decreet werd ingevoegd in de codex ruimtelijke ordening, is nu door het Grondwettelijk Hof vernietigd. Om dezelfde reden: burgers worden ongelijk behandeld. ”De parlementsleden van de meerderheid hadden dat kunnen weten,” oordeelt Peeters.

”Intussen zijn al tientallen gewestelijke en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen goedgekeurd,” aldus Dirk Peeters ”Die kunnen door alle belanghebbenden nu onderuit gehaald worden. Minister Muyters en minister Schauvliege hebben zich dik in nesten gewerkt.”

Groen vraag dat de commissie milieu en ruimtelijke ordening in het parlement zo snel mogelijk samenkomt. ”Groen is vragende partij voor snelle en efficiëntie procedures. Dat kan perfect samengaan met volledige openheid en zonder dat het recht op inspraak van burgers verminderd wordt. Maar dan moet de Vlaamse regering eindelijk eens de touwtjes in handen nemen, procedureknopen ontwarren en knopen in de besluitvorming doorhakken,” besluit Peeters.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren