21 feb 2011

Wouter De Vriendt

Groen! kwam te weten dat er momenteel grote ongerustheid heerst aan de Vlaamse universiteiten over de Noord-Zuidsamenwerking die de instellingen onderhouden. Door het gebrek aan een definitieve begroting voor 2011 dreigen heel wat initiatieven in geldnood te raken.

De Dienst Universitaire Ontwikkelingssamenwerking van de VLIR (VLIR-UOS), het overlegorgaan van de Vlaamse universiteiten financiert de samenwerkingsprogramma's, maar de dienst wacht op de bekrachtiging van haar budget. De Universitaire ontwikkelingssamenwerking (34 miljoen euro) hoort tot de 0,7% (ter vergelijking, 2,4 miljard euro in 2010) van het BNP die ons land aan ontwikkelingssamenwerking moet besteden. De universitaire ontwikkelingssamenwerking krijgt daarom haar middelen van de federale regering. Het koninklijk besluit daarover moet normaal gezien in maart verschijnen, maar de universiteiten vrezen dat die deadline niet gehaald wordt.

Wouter De Vriendt: "Universitaire samenwerking tussen Noord en Zuid is voor ontwikkelingssamenwerking erg belangrijk omdat zo geïnvesteerd wordt in menselijk kapitaal in ontwikkelingslanden. Dit is voor de landen in kwestie van onschatbare waarde en overstijgt liefdadigheidspolitiek."
Door de onzekerheid heeft de VLIR beslist geen nieuwe projecten op te starten en een aantal geplande programma's on hold te zetten, bleek uit navraag door Groen!. Zo worden alle nieuwe korte opleidingsinitiatieven waarbij mensen uit ontwikkelingslanden les komen volgen aan een Vlaamse hogeschool of universiteit tot nader order uitgesteld. Ook nieuwe programma's die uitgaan van de universiteiten zelf moeten worden uitgesteld of opgeschoven.
"Men heeft getracht om de continuïteit te waarborgen via het systeem van voorlopige twaalfden, maar dat is onvoldoende", zegt VLIR-UOS-directeur Kristien Verbrugghen. Bij VLIR-UOS gaat men er immers van uit dat er van de vorig jaar beloofde budgetverhoging van 3 procent weinig in huis zal komen en vreest men zelfs 15 procent te moeten besparen. De dienst wil daarom geen projecten goedkeuren zonder zeker te zijn van de nodige financiering.
Wouter De Vriendt: "De landen uit het Zuiden mogen niet opdraaien voor onze institutionele crisis. De regering van lopende zaken moet onmiddellijk een oplossing uitdokteren zodat de interuniversitaire samenwerking weer vlot getrokken wordt. Onderzoeksprogramma's lopen best zo min mogelijk schade op. De academische wereld is competitief en internationaal georganiseerd, de huidige problemen kunnen voor de Belgische universiteiten en onderzoekers op termijn schadelijk zijn. Ik zal aandringen op een alomvattende oplossing bij Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel."
Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren