20 nov 2010

Groen! wil asielchaos aanpakken vanuit Parlement, niet door regering in lopende zaken

Groen! is hoogst verbaasd dat de Ministerraad in lopende zaken deze ochtend een reeks wetsontwerpen heeft goedgekeurd om de verblijfswetgeving te wijzigen. Dit is duidelijk geen lopende zaak maar nieuw beleid dat ingrijpt op de asiel- en regularisatieprocedure. De uittredende regering wil dit via een programmawet proberen regelen en gaat daarmee duidelijk haar bevoegdheid te buiten.

De huidige asielchaos moet voor Groen! dringend aangepakt worden. Duizenden asielzoekers zonder opvangplaats, achterstanden in de asielprocedure die snel toenemen en een falend vrijwillig terugkeerbeleid… Dit kan niet wachten op de vorming van een nieuwe regering. Groen! wil daarover het debat aangaan in het parlement en zal volgende week met een omvattend crisisplan naar buiten komen.

De maatregelen waartoe de regering deze ochtend besliste, zullen weinig oplossen. De duur van de procedure zal er niet fundamenteel door verkort worden. Tegelijk zorgen deze maatregelen ervoor dat asielzoekers en hun raadsman straks voor de beroepsrechtbank in asielzaken nog meer met ongelijke wapens verschijnen tegenover de administratie. De regering gaat daarmee lijnrecht in tegen de aanbevelingen van de Senaat van december 2009. Die vroeg bijvoorbeeld om de procedure voor de asielrechtbank meer mondeling te maken om het verhaal van de asielzoeker beter op tafel te krijgen, terwijl de regering de procedure nu nog meer schriftelijk maakt.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK