07 dec 2012

Groen wil betere interregionale samenwerking tussen openbaarvervoermaatschappijen MIVB, De Lijn, TEC en NMBS

De Lijn Vlaams Brabant wil 4 interregionale tramlijnen realiseren die de Vlaamse rand met Brussel verbinden. Deze middag worden deze plannen in de commissie infrastructuur van het Brusselse parlement toegelicht en bediscussieerd.

Groen is alvast grote voorstander van deze nieuwe tramverbindingen. Deze plannen zijn coqmplementair aan het voorziene GEN-netwerk (NMBS), ontsluiten belangrijke attractiepolen in de rand en zijn gericht op een verdere aansluiting met het openbaar vervoer in de hoofdstad.

Annemie Maes: ”We kunnen niet rond het feit dat de autodruk moet dalen. Daarvoor is het essentieel dat er nieuwe alternatieven worden uitgebouwd en de plannen van De Lijn spelen daar perfect op in.

Er is een sterke pendeldruk vanuit Vlaanderen naar Brussel en deze tramverbindingen kunnen de mobiliteitsknoop in en rond Brussel mee helpen ontwarren. In een studie van De Lijn werd aangetoond dat extra openbaar vervoer vanuit Vlaams Brabant naar Brussel per spitsuur meer dan 85 000 bijkomende reizigers kan aantrekken.

Het parlementslid is er overigens ook van overtuigd dat het mobiliteitsvraagstuk enkel kan opgelost worden door de krachten te bundelen. ”In Brussel en de rand zijn al vele vervoersmaatschappijen actief, maar voor de gebruiker is het verre van evident om het huidige aanbod van verschillende maatschappijen te combineren. Hopelijk wordt er bij dit project van bij het begin goed overlegd en samengewerkt tussen de verschillende partijen zodat zowel traject, haltes,aansluiting als frequenties perfect op het bestaande aanbod wordt afgestemd. Zo mag het ook geen taboe zijn dat trams van De Lijn over MIVB-sporen rijden of omgekeerd.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente