31 jan 2020

Groen wil jachtverbod op patrijs

Sinds 2007 is meer dan de helft van de patrijzensoort in Vlaanderen verdwenen.De huidige inspanningen voor het herstel van de soort volstaan niet.Ondanks zijn bedreigde status is de patrijs tot op vandaag een bejaagbare soort.Om de patrijs te redden, dient Mieke Schauvliege, Vlaams Parlementslid voor Groen, een voorstel in om de patrijs als bejaagbare soort te schrappen.

"Dat we jagen op een vogelsoort die met uitsterven bedreigd is, is onverantwoord", aldus Schauvliege. "Alswe de patrijs schrappen als bejaagbare soort in het jachtdecreet, krijgt ze automatisch het statuut van een beschermde soort, zoals de boerenzwaluw en de zeehond. In Vlaanderen wordt dat geregeld via het Soortenbesluit. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap."

Tussen 2007 en 2016 is zo'n 56 procent van de patrijzen in Vlaanderen verdwenen. Er bestaan geen recente schattingen van de patrijzenpopulatie, en dat is problematisch. De huidige jachtwetgeving is immers gebaseerd op een logica van zelfregulering. Een wetenschappelijke drempel van 20% wordt gehanteerd om hier duurzaam mee om te gaan: dat wil zeggen dat de jager 20% van de patrijzenpopulatie mag afschieten in het najaar, zodat de patrijs de kans krijgt om zich te herstellen in het voorjaar.

Op basis van de Broedvogelatlas en het project 'Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV)' wordt geschat dat er in het najaar van 2016 in Vlaanderen 19.476 patrijzen waren. Het Vlaamse afschot (het aantal patrijzen dat de jager mag afschieten) bedroeg in datzelfde jaar 14.348 patrijzen. Dat betekent dat bijna 3 op de 4 patrijzen, op basis van een gestandaardiseerde meetmethode, werd afgeknald! Ruim boven de 20%.

"De zelfregulering van de jacht blijkt in de praktijk een mager beestje", zegt Schauvliege. "Door de patrijs te schrappen als bejaagbare soort, willen we er vooral voor zorgen dat de populatie terug de kans krijgt om te herstellen. Het is absurd dat deze kwetsbare vogel, die het al moeilijk heeft in een veranderende omgeving van industrialisering en dalende biodiversiteit, daarbovenop nog eens wordt bedreigd door de jager."

De Raad van State maakte met een arrest van 15 oktober de jacht op de patrijs in Wallonië vanaf 1 juli 2020 onmogelijk. Enerzijds zijn er geen wetenschappelijk onderbouwde cijfers over populatiegrootte beschikbaar. Anderzijds is er onvoldoende bewijs dat de jacht op deze soort geen extra nadelige effecten veroorzaakt, een wettelijke vereiste alvorens (kwetsbare) soorten mogen worden bejaagd. Landen als Luxemburg, Zwitserland, Nederland en Duitsland namen maatregelen om de patrijzenpopulatie te beschermen. Hoog tijd dat Vlaanderen dit ook doet.

"Als we de patrijs willen redden, is de schrapping van de patrijs als bejaagbare soort in het jachtdecreet een evidente stap," besluit Schauvliege. Het voorstel van decreet houdende wijziging van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, wat de schrapping van de patrijs als bejaagbare soort betreft, wordt ingediend in het Vlaams Parlement. "Ik hoop dat bevoegde minister Demir de ernst van de situatie inziet, en de patrijs als bejaagbare soort schrapt."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren