07 nov 2017

Groen wil uitbreiding uren nachtrust luchthaven Zaventem

Vandaag buigt de Commissie Leefmilieu zich over een resolutie van Groen waarin de uitbreiding van de uurregeling voor nachtvluchten van en naar de luchthaven in Zaventem wordt gevraagd. “De regeling voor nachtvluchten zou moeten gelden van 22 uur tot 7 uur in plaats van 23 uur tot 6 uur zoals nu het geval is. De omwonenden van de luchthaven verdienen voldoende rust ’s nachts. Het zou de leefbaarheid van de regio tegemoet komen,” aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).

In de resolutie verwijst Groen naar de mogelijke gevaren voor de gezondheid van een teveel aan geluidsoverlast. “Experten zoals gezondheidseconoom Lieven Annemans of cardioloog Marc Goethals toonden meermaals het verband aan tussen de concentratie van vliegtuigbewegingen en hart- en vaatstoornissen bij de omwonenden van een luchthaven. Ook studies bevestigen dat de gezondheidsschade die wordt aangericht door het lawaai van vliegtuigen reëel is. Met Groen vinden we dat alle omwonenden van de luchthaven recht hebben op een gezonde nachtrust. Daarom is het van cruciaal belang dat de Vlaamse regering zorgt voor een voldoende lange geluidsarme nacht voor de omwonenden,” aldus An Moerenhout.

Groen vraagt aan de verschillende overheden in ons land om hun verantwoordelijkheid te nemen. “Het is de taak van de overheden om elk op hun niveau verantwoordelijkheid op te nemen in plaats van verwijten heen en weer te sturen, zoals de voorbije maanden en jaren het geval was. Op federaal niveau moet de regering dringend werk maken van een evenwichtige en duurzame vliegwet. Op niveau van de luchthaven kan er verder gezocht worden naar nieuwe mogelijkheden om economische en duurzame ontwikkeling zo veel mogelijk met elkaar de verzoenen. De Vlaamse regering kan zijn verantwoordelijkheid opnemen door de ecologische randvoorwaarden voor de exploitatie van de luchthaven beter te bepalen. En een eerste concrete stap daartoe is het uitbreiden van het regime voor nachtvluchten," besluit An Moerenhout.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK