05 jun 2012

Wouter De Vriendt

Wouter De Vriendt heeft namens Groen en Ecolo een wetsvoorstel ingediend voor het verlengen van het rouwverlof van 3 naar 10 dagen, op te nemen binnen de 6 maanden na overlijden.

Zie http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1225/53K1225001.pdf

Dit wordt normaal gezien binnenkort besproken in de commissie sociale zaken. Het stond eerder al geagendeerd, maar is dan van de agenda verdwenen. Wij dringen aan op een snelle behandeling.
Ook andere fracties hebben wetsvoorstellen ingediend voor de uitbreiding van het rouwverlof. Er zijn echter verschillen tussen de wetsvoorstellen, de discussie zal duidelijk moeten maken welk wetsvoorstel de voorkeur geniet, maar hopelijk duwen alle partijen door en krijgt de uitbreiding van het rouwverlof een meerderheid achter zich.

Waarom dit wetsvoorstel?

De huidige wetgeving dateert al van de jaren zestig en is aan herziening toe. De uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van partner of kind komt tegemoet aan de vraag van velen: de verslagenheid bij dergelijk overlijden is enorm. Drie dagen is totaal onvoldoende om bij een overlijden van een partner of kind alles geregeld te krijgen. Naast alle praktische beslommeringen, moet het verdriet om het verlies van een dierbare verwerkt worden en moet het rouwproces een plaats krijgen. Het rouwproces is zeer complex en gaat vaak gepaard met een scala van gevoelens zoals angst, schuld, verwarring, boosheid. Voldoende tijd en kracht is nodig om het dagelijkse leven te hervatten. Indien we als samenleving geen tijd en ruimte voorzien voor het verwerken van het overlijden van een kind of partner, bestaat het risico dat verdringing tot blijvende en veel ernstigere problemen leidt.
We voorzien een periode van zes maanden na het overlijden waarbinnen het rouwverlof kan opgenomen worden, omdat enkel de dagen erkennen als rouw vlak na het overlijden totaal voorbijgaat aan de beleving van zo’n pijnlijke ervaring in de realiteit. De eigenlijke rouwverwerking heeft vaak pas na de begrafenis plaats en op een zeer individuele manier. Voor de ene is de intensiteit van de rouw het grootst onmiddellijk na de uitvaart, voor de ander komt de weerslag pas weken of maanden later. Een voldoende flexibele wetgeving is dus nodig.

Voor wie geldt de uitbreiding?

In ons wetsvoorstel geldt de uitbreiding van het rouwverlof naar 10 dagen bij het overlijden van een partner of kind. Belangrijk: we willen de huidige situatie ook moderniseren en het toepassingsgebied verruimen van gehuwden of wettelijk samenwonenden naar feitelijk samenwonenden. Ook zij worden in ons wetsvoorstel beschouwd als ”partner”. Een tweede belangrijk element, en een verschil met andere wetsvoorstellen (bijvoorbeeld dat van de CD&V), is dat het onze meer rekening houdt met nieuw samengestelde gezinnen. Voor ons hoeft het overleden kind niet inwonend te zijn geweest om de ouder toe te laten 10 dagen rouwverlof ipv 3 op te nemen. Dat is belangrijk in het geval van een echtscheiding. Stel dat het overleden kind bij de moeder inwonende, mag de vader niet uit de boot vallen. Het was ook zijn kind en niets zegt dat de rouwverwerking bij hem minder lang zou duren, ook al woonde zijn kind niet meer bij hem in.Wie betaalt dit?

In ons voorstel zorgt de overheid voor een compensatie aan de werkgevers. Op basis van het gemiddelde loon kost de uitbreiding van 3 dagen naar 10 dagen zo’n 159 euro per dag, of 1113,6 euro voor de extra 7 dagen die wij willen. Maar in de feiten zal de meerkost van deze uitbreiding zeer beperkt zijn, want nu wordt vaak (oneigenlijk) ziekteverlof opgenomen. Veel extra middelen zal dit wetsvoorstel niet kosten.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
</