18 jun 2018

Groen wil Vlaamse en federale klimaatbegroting om klimaatambities te halen

Ons land dreigt de doelstellingen van Parijs, die voorzien zijn in het klimaatakkoord voor het jaar 2020, niet te halen, zo blijkt uit het rapport van het Climate Action Network (CAN). Voor Groen is dat absoluut geen optie. Voorzitster Meyrem Almaci spoort de regeringen aan om een coherent en ambitieus klimaatbeleid te voeren. “Onze regeringen missen elke ambitie op vlak van klimaatbeleid. Het beleid is niet structureel ingebed en hangt teveel af van de goede wil van burgers en bedrijven. Daarom is er nood aan een klimaatbegroting, die de klimaattoets structureel toevoegt aan iedere budgettaire beslissing”, aldus Almaci. Groen wil dat de Vlaamse en federale regering nog voor de zomer een klimaatbegroting opstellen en ter goedkeuring aan het parlement voorleggen.

Het rapport is vernietigend voor de Belgische klimaatprestaties: de uitstoot stijgt, en het klimaatbeleid kwakkelt. Het gebrek aan coherente klimaatvisie en ambitie richting 2030 worden aangehaald als belangrijkste indicatoren. “De regeringen halen collectief hun schouders op. Het zijn de burgers, de bedrijven en de lokale besturen die momenteel het verschil maken. Op federaal en Vlaams niveau ontbreekt een structureel kader, een coherente klimaatvisie, en een concreet ambitieniveau. Het energiepact is nog steeds niet gevalideerd. De betonstop wordt niet gerespecteerd. Ons land blijft salariswagens sponsoren, en vervuiling wordt amper belast. Geen wonder dat onze resultaten verbleken in vergelijking met de buurlanden”, aldus Almaci.

Vorige week bleek bovendien dat België één van de landen was die in de EU op rem stond voor ambitieuze doelstellingen richting 2030. Almaci: “In eigen land slabakt het klimaatbeleid, op Europees niveau horen we bij de klimaatsaboteurs, samen met landen als Polen, Tsjechië en Hongarije. Zowel op Europees als op binnenlands niveau is ons klimaatbeleid beschamend."

Groen roept de regeringen op om werk te maken van een klimaatbegroting, om zo de inspanningen in te bedden in het beleid. “Vanaf nu moet iedere beslissing ook worden gewogen op vlak van klimaatimpact. Naast budgettaire orthodoxie moeten ook de doelstellingen van Parijs, die België mee heeft ondertekend, als algemene toetssteen worden ingevoerd in een klimaatwet, waaraan de klimaatbegrotingen worden gekoppeld. Op die manier creëer je een coherent beleid richting 2020 en 2030”, besluit Almaci.

 

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren