17 sep 2013

Elisabeth Meuleman

De zesde en grootste staatshervorming ooit biedt talrijke kansen om een écht sociaal en duurzaam beleid in Vlaanderen te voeren. Groen kon de versie inkijken die de administratie opstelde op vraag van minister-president Peeters. Dit 'Groenboek Peeters’ stuurt de zesde staatshervorming de verkeerde richting uit. Het Groenboek is een waslijst van verschillende keuzes maar één ding is duidelijk: het Groenboek bekijkt de staatshervorming door de bril van Peeters, en dat is geen duurzame noch sociale bril. Opties die noodzakelijk zijn als we de wachtlijsten willen aanpakken, de energiefactuur willen verminderen en wonen betaalbaar willen maken, worden niet naar voor geschoven. Fractieleidster Elisabeth Meuleman (Groen): “N-VA en CD&V vragen een Copernicaanse omwenteling op het vlak van structuren. Groen vraagt een Copernicaanse omwenteling op vlak van beleid. Het 'Groenboek Peeters’ mist deze gouden kans.”

De zesde staatshervorming is de beste kans in jaren om een socialer en duurzamer beleid te voeren in Vlaanderen. Het Groenboek focust op het handhaven van het bestaande beleid en vertrekt niet vanuit de belangen en urgente problemen van de mensen. Zo vindt Groen dat er te weinig aandacht gaat naar de broodnodige veranderingen in de gezondheidszorg. ”De voorstellen van Peeters vertrekken vanuit de logica van de bestaande structuren en zijn een bevestiging van de situatie van vandaag. Nergens wordt er een echte aanzet gegeven om de zorg van zieken en ouderen grondig aan te pakken en de wachtlijsten te verminderen.”

Het energie- en woonbeleid zijn twee voorbeelden waar het Groenboek tekort schiet. Er worden geen beleidsmaatregelen voorgesteld om mensen te helpen energie te besparen, en het idee om maximumfacturen in gezondheidszorg in te voeren, legt hij gewoon naast zich neer.

Sabotagelogica

Op vlak van klimaat geeft de zesde staatshervorming een nieuwe impuls via de klimaatresponsabilisering. Het Groenboek Peeters stelt echter voor om dit niet uit te voeren. Meuleman: ”De klimaatresponsabilisering is ingeschreven in een bijzondere wet en is goedgekeurd door zijn eigen partij, die hierover op federaal niveau onderhandelde. Dergelijke sabotagelogica staat haaks op elke vorm van samenwerkingsfederalisme en heeft dus geen plaats in het Groenboek.”

De federale verworvenheden op vlak van dierenwelzijn worden teruggeschroefd doordat het Groenboek dierenwelzijn ondergeschikt maakt aan het landbouwbeleid.

Groen vraagt ook dat het middenveld wordt betrokken in de verdere uitwerking van het Groenboek. Meuleman: ”Het middenveld werd tot nog toe schromelijk over het hoofd gezien, hun mening werd niet gevraagd. Nochtans beschikken zij over de nodige expertise op het terrein. Groen is daarom vragende partij om samen met het middenveld hoorzittingen over de inhoud van het Groenboek te organiseren in het Vlaamse parlement. Niet alleen met de sociale partners, maar ook met verenigingen van patiënten, gebruikers, milieu- en zelforganisaties.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren