15 feb 2012

Bart Staes

De Europese regeringsleiders moeten heel dringend afstappen van de eenzijdige bezuinigingspolitiek als enige antwoord op de eurocrisis.

Het Europees Parlement keurde vandaag een rapport met deze strekking van GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen goed. Collega parlementslid Bart Staes (Groen): "Dit is, uitgerekend op de dag de Ecofin over Griekenland is uitgesteld, een belangrijk politiek signaal. Op initiatief van de Europese groene fractie, zal Martin Schulz, de nieuwe EP-voorzitter, bij de volgende Europese top pleiten voor meer begrotingsruimte om te investeren in banen en armoedebestrijding. Het is goed dat het EP actiever gaat vechten voor Europese burgers."

Staes: ”Deze stemming over dit rapport is een belangrijke bevestiging van steeds luider wordende roep om het middeleeuwse recept voor de oplossing van de crisis - via voortdurende "budgettaire aderlatingen" - bij te sturen. De regeringsleiders staren zich blind op de begrotingscijfers en vergeten daarmee het perspectief op economisch en sociaal herstel. Een kloppende begroting vandaag is iets anders dan een toekomstbestendige economie.”

Het rapport dat Cornelissen opstelde, is de officiële reactie van het Europarlement op de economische prioriteiten voor 2012, dat weer een onderdeel vormt van het zogenaamde 'Europese Semester' (dat een meer geharmoniseerd Europees economisch beleid nastreeft). Die prioriteiten legt de Europese Commissie voor aan de Europese regeringsleiders in de zogeheten jaarlijkse groeianalyse. De Europese Groene fractie kreeg steun van het EP in haar kritiek op de Europese Commissie die er wel streng op toe wil zien dat de begrotingscijfers van vandaag kloppen, maar niet dat de nodige hervormingen en investeringen plaatsvinden waarmee de Europese economie socialer, duurzamer en innovatiever wordt.

Staes: ”Het kan niet zo zijn dat alleen Olli Rehn het beleid van de Europese Commissie bepaalt. Landen die nu keihard bezuinigen op de re-integratie van mensen zonder baan, op de kinderopvang, of op onderwijs of specifiek op omscholing van ontslagen werknemers snijden zichzelf in de vingers. Dat leidt alleen maar tot meer werkloosheid en meer armoede."

Enkele dagen geleden presenteerde de Europese Commissie de nieuwe armoedecijfers, waar de recentste uit Griekenland nog niet in verwerkt waren: in 2010, leefden 115 miljoen burgers, of bijna een kwart van de EU27, in een situatie die hen blootstelt aan of kwetsbaar maakt voor armoede of sociale uitsluiting. Staes: "België behoort tot de koplopers. De sociale gevolgen van de huidige eurocrisis en het beleid zijn dus nu al dramatisch en houdbare overheidsfinanciën bereik je er ook niet mee. De regeringsleiders zien door de begrotingsregels de mensen niet meer: ze redden de euro, maar verliezen de Europeanen. Het Europees Parlement wil een snelle koerswijziging richting sociaal verantwoord hervormen in plaats van de botte bijl.”

Op 1 maart zullen de Europese regeringsleiders zich over de sociaaleconomische prioriteiten buigen die later dit jaar in nationaal beleid moeten doorsijpelen. In juni beoordeelt de Europese Commissie de EU-landen op hun voortgang.

Tevens sprak het EP zich vandaag positief uit over de recente voorstellen van de Europese Commissie voor "eurobonds" of "stabiliteitsbonds". Staes: "De groene Europese fractie pleit al lang voor invoering van deze euro-obligaties, als onderdeel van een antwoord op de eurocrisis, tegelijkertijd met fiscale harmonisering en begrotingsdiscipline. Alleen via een evenwichtige Europese aanpak, kunnen we de EU weer uit het dal omhoog doen kruipen. Het EP roep de Europese Commissie vandaag op om snel met concrete voorstellen te komen om de eurocrisis effectiever aan te kunnen pakken."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren