09 apr 2012

Grootschalige switchcampagne voor lagere energiefacturen

Na het debacle van de prijsblokkering roept Groen-Kamerlid Kristof Calvo Economieminister Johan Van de Lanotte op om te kiezen voor structurele maatregelen. Calvo doet meteen ook een concreet voorstel: de verbrekingsvergoeding volledig afschaffen en een grootschalige switchcampagne organiseren. “Wie vandaag nog klant is bij de historische speler, gooit geld weg,” meent het Groen-Kamerlid.

”In plaats van onzekerheid te zaaien en zowat elke energiespeler op de kast te jagen moet Van De Lanotte kiezen voor structurele maatregelen. De regering moet het pad van de perceptiepolitiek verlaten en werk maken van een coalition of the willing met de nieuwe spelers op de energiemarkt. Als de regering, de nieuwe spelers en de consument constructief samen werken aan een nieuw energiebeleid, zal Electrabel wel snel een toontje lager zingen,” aldus Calvo. In het kader van die coalitie stelt Calvo alvast voor om een grootschalige informatiecampagne te organiseren om mensen toe te leiden naar de goedkopere energiecontracten bij die nieuwe spelers. ”De grootste besparing realiseert men door over te schakelen naar leveranciers die nu al veel betere prijzen aanbieden.”

Groen heeft daarvoor een concreet plan van aanpak. De verbrekingsvergoeding moet voor alle contracten worden afgeschaft. Meteen daarna moet er een grootse campagne worden georganiseerd om mensen massaal te laten overschakelen. ”Nog te weinig consumenten zetten die stap. Zo’n switchcampagne is nodig om de slapende energieconsument wakker te krijgen,” aldus Calvo.

Calvo wijst erop dat de prijsblokkering maar een tijdelijke maatregel is: ”Prijzen zullen weer gaan stijgen als de regering geen bijkomende maatregelen neemt”. Daarom bepleit hij een coalition of the willing met de nieuwe energiespelers. Samen met die spelers en de consument moet de regering Di Rupo werken aan een meer concurrentiële energiemarkt. Voor zo’n coalitie zijn extra structurele maatregelen noodzakelijk, met name het meer afromen van de nucleaire winsten en het herinvesteren van de verhoogde nucleaire bijdrage in energiemaatregelen.

Groen blijft daarnaast hameren op de noodzaak van energiebesparing.”Energiebesparing is de enige manier om energiefacturen structureel te drukken,” aldus Calvo. Net daarom pleit Groen om de fiscale steunmaatregelen voor energiebesparende maatregelen in woningen opnieuw in te voeren. ”Een regering die de steun voor energiebesparing bruut wegsaneert is eigenlijk niet geloofwaardig in haar engagement voor lagere energiefacturen. In het kader van het aangekondigde relanceplan zou men opnieuw middelen moeten vrij maken voor energiebesparing," besluit Calvo.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente