Guido Van Cauwelaert was van 2013 tot 2019 schepen van onder meer milieu, dierenwelzijn, erfgoed, integratie en internationale samenwerking. De afvalophaling werd toen grondig hervormd: er was minder restafval en er werd meer gerecycleerd. Er werden natuurgebieden aangelegd en wandelwegen geopend. Zwerfkatten werden gesteriliseerd en kregen water en voedsel. De oude pomp voor het gemeentehuis werd gerestaureerd, In het praatcafé kunnen anderstaligen hun Nederlands oefenen. 

een warm Ternat in een warm Vlaanderen

In de gemeenteraad zet hij zich in voor verkeersveiligheid en een transparant beleid en tegen vriendjespolitiek en gesjoemel, het aanpakken van misdrijven ruimtelijke ordening door enkele grote bedrijven. Hij wil graag een warm Ternat in een warm Vlaanderen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?