28 mei 2015

Bart Staes

De handelscommissie (INTA) van het Europees parlement keurde vanochtend een resolutie goed over het in onderhandeling zijnde vrijhandelsverdrag TTIP waarin wel kritische opmerkingen staan, maar die worden in andere paragrafen weer tegengesproken.

Een last minute deal tussen de christendemocraten en sociaaldemocraten, de twee grootste fracties in het Europees parlement, voorkwam ook een kritisch standpunt van de handelscommissie over de gecontesteerde private geschillenbeslechting (ISDS), waarbij bedrijven landen kunnen aanklagen. Groen Europees parlementslid Bart Staes is vooral zwaar teleurgesteld in deze draai van de sociaaldemocraten: "Dit gaan ze op hun brood krijgen. Het is precies dit verraad van linkse krachten in Europa die de EU langzaam kapot maken."

Staes: “In heel Europa is er toenemend verzet tegen dit zogenaamde vrijhandelsverdrag, dat eigenlijk gaat over een langzame afbraak van democratische beleidsvorming. Op 4 mei nog, nam het gehele maatschappelijk middenveld in België een afwijzend standpunt in over TTIP. Alleen de vertegenwoordigers van grote bedrijven en kapitaalkrachtige business als VBO en Boerenbond reageerden dat ze wél TTIP willen."

"Ondanks alle kritische standpunten over TTIP en zeker ISDS, vertaalt de handelscommissie dat nu niet in een duidelijk 'nee' aan Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmström. En dat terwijl in andere vakcommissies van het Europees parlement, soms mét hulp van sociaaldemocraten, er wel vaak een kritische tekst werd aangenomen. Ik zelf was rapporteur hierover in de milieucommissie waar met een grote meerderheid een uiterst kritisch rapport werd goedgekeurd en ISDS werd afgewezen.”

Staes is van plan om in de plenaire zitting deze kritische teksten opnieuw in te dienen. “ISDS geeft multinationals de mogelijkheid om overheden aan te klagen en daarmee onze democratie en regels in het algemeen belang onder druk te zetten.”

Andere aangenomen amendementen geven een onduidelijk signaal over de bescherming van de Europese normen en onze democratie. “Dit compromis tussen christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen houdt Europese burgers voor de gek over TTIP. Dat zal niet pakken wat ons betreft.” Staes merkt op dat de tekst eist dat TTIP een ambitieus allesomvattend handelsakkoord moet zijn dat niet-tarifaire handelsbarrières wegneemt. “Maar aan de andere kant vraagt de resolutie om geen enkel negatief effect op de Europese democratie en Europese normen. Men doet of wij onnozel zijn: het is het één of het ander.”

De handelscommissie vraagt bijvoorbeeld om nauwe afstemming van regelgeving waardoor bij nieuwe, toekomstige wetgeving in de EU of de VS eerst moet worden gekeken wat de eventuele nadelige effecten voor de handel zijn. Daar wordt dan een speciaal orgaan voor opgericht. En tegelijkertijd stelt het rapport dat dit geen enkele impact mag hebben op de autonomie van de EU om wetten te maken. Staes: “Dat is gewoon onmogelijk. Als je grote bedrijven extra mogelijkheden geeft om vooraf wetsvoorstellen te veranderen, vertragen of te voorkomen dat ze überhaupt worden ingediend, dan heeft dat per definitie negatieve gevolgen voor de democratische besluitvorming.”

De enige reden waarmee men TTIP nog probeert te verdedigen is economische groei en jobs. Staes: "De voorstanders van TTIP zeggen dat dit handelsakkoord elk Europees huishouden per jaar € 545 zal opleveren, 0,5% economische groei en waarschijnlijk zou leidt tot het creëren van miljoenen banen in de VS en in Europa. Om te beginnen worden de rekenmodellen die de Europese Commissie gebruikte, zwaar in twijfel getrokken."

"Bovendien, de economische groeicijfers waarmee de Europese Commissie zwaait, gelden echter enkel wanneer er een 'maximaal akkoord' wordt bereikt. Daarvoor zouden alle handelstarieven moeten worden afschaft en maar liefst 50% van onze Europese en nationale wetgeving moeten gelijkgeschakeld moet worden met die van de Verenigde Staten. Naarmate de onderhandelingen vorderen wordt het almaar duidelijker dat een dergelijk ambitieus akkoord niet bereikt zal worden. Dat is ook logisch. Het heeft de EU decennia gekost om de wetgeving van de verschillende lidstaten in overeenstemming te brengen met elkaar, om zo de interne markt vorm te geven en goed te doen functioneren."

In principe onderhandelt de Europese Commissie namens de Europese Unie met de Verenigde Staten over het handelsakkoord TTIP. Pas als alle verdragsteksten rond is, wordt die voorgelegd aan het Europees Parlement en de 28 nationale parlementen die dan alleen nog ja of nee kunnen zeggen. De resolutie die het Europees Parlement nu behandelt is niet bindend. Op 10 juni stemt het voltallige Europees parlement over de resolutie.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren