06 apr 2016

Wouter Vande Winkel

Het stadsbestuur van Ninove heeft de knoop in het debat rond het verkeersvrij maken van de Ninoofse handelskern doorgehakt. De Burchtstraat, het Oudstrijdersplein en de Beverstraat worden heringericht als een verkeersluwe zone waar voetgangers en fietsers zich thuis voelen en de auto te gast is. Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel is uiterst tevreden met het bereikte compromis. 

Het stadsbestuur van Ninove heeft de knoop in het debat rond het verkeersvrij maken van de Ninoofse handelskern doorgehakt. De Burchtstraat, het Oudstrijdersplein en de Beverstraat worden heringericht als een verkeersluwe zone waar voetgangers en fietsers zich thuis voelen en de auto te gast is. Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel is uiterst tevreden met het bereikte compromis. 

De meningen over het al dan niet verkeersvrij maken van de commerciële zone rond het Oud Stadhuis waren sterk verdeeld binnen de meerderheid. Dat leidde in het bestuursakkoord tot een overeenkomst waarbij de Beverstraat gedurende een aantal maanden in een proefproject verkeersvrij zou gemaakt worden in het weekend. “We moeten durven toegeven dat dit een compromis was waarmee weinig eer viel te halen. Iedereen deed uiteindelijk zo veel water bij de wijn dat die nauwelijks nog te drinken was,” vertelt Vande Winkel, “Bovendien zouden de resultaten van zo’n proefproject zeer twijfelachtig zijn. Met het plaatsen van nadarhekkens om het verkeer uit de zone te weren roep je nu eenmaal niet de sfeer van een verkeersvrije zone op.”

De Stationsstraat in Sint-Niklaas staat voor de stad model voor de richting waarin ze uit wil. “Die handelsstraat werd zo ingericht dat voetpaden naadloos overlopen in het wegdek,” vertelt OMCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer, “Dat zorgt ervoor dat de handelszaken voortdurend bereikbaar zijn voor de automobilist, maar die wordt gedwongen om zijn snelheid aan te passen aan de fietsers en voetgangers”. Met de herinrichting schakelt de stad ook een versnelling hoger in het opfrissen van de buurt. Een grondige verfraaiing zou in elk geval aan de orde zijn voor de volgende coalitie, maar met deze versnelde uitvoering investeert het bestuur nu al in de lokale middenstand. 

In de lokale pers liet de middenstand zich negatief uit over het project dat een halvering van het aantal parkeerplaatsen met zich mee zou brengen. “Dat cijfer is echter volledig uit de lucht gegrepen,” beklemtoont Vande Winkel, “De betrokken zones moderniseren kan je weliswaar niet zonder een aantal parkeerplaatsen op te geven, maar de parkeerproblematiek en in dat kader parkeermanagement staat expliciet vermeld als opdracht voor het studiebureau dat de herinrichting zal begeleiden.”

Het stadsbestuur wil op korte termijn werk maken van het project. Voor het Oudstrijdersplein en de Beverstraat worden weinig problemen voorzien, maar in de Burchtstraat moet wellicht ook de riolering vervangen worden. De aanstelling van één studiebureau moet garanderen dat zowel de inrichting zelf als het concept achter die herinrichting gelijk lopen, maar het perceel van de Burchtstraat wordt los van het perceel van het Oudstrijdersplein en de Beverstraat opgesteld. Op die manier zal het rioleringsdossier van de Burchtstraat de realisatie van het Oudstrijdersplein en Beverstraat niet in de weg staan. 

De herinrichting van beide luiken van het project maakt wel integraal deel uit van het politiek akkoord. “Steeds meer mensen kiezen voor de fiets en die evolutie willen we voluit ondersteunen,” verklaart Vande Winkel, “De wissel van een kortlopend proefproject naar een definitief verkeersluw centrum is dus een goede zaak voor fietsers en voetgangers.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren