27 jan 2012

Handelsstrategie voor het Zuiden is dood spoor

Vandaag presenteerde de Commissie het tienjarenplan voor handel met ontwikkelingslanden.

Een grote teleurstelling noemt Groen Europarlementslid Bart Staes het: 'De Gucht besloot vorig jaar om het Europese handelsbeleid aan groei te koppelen en nu pas - in een apart initiatief - aan het lot van ontwikkelingslanden. Nog steeds ligt er geen handelsstrategie op tafel waar ontwikkelingslanden iets aan hebben, het is slechts een doekje voor het bloeden.'

De plannen van de Commissie zouden een strategie moeten zijn om via handel ontwikkelingslanden uit de armoede te trekken. Maar de Gucht zet in op stukgelopen handelsonderhandelingen. Hij houdt vast aan de Doha-ronde van de Wereldhandelsorganisatie en de Economische Partnerschapsovereenkomsten van de EU. Er wordt met geen woord gesproken over hoe landen tot overeenstemming kunnen komen. Bart Staes: 'De afgelopen tien jaar heeft de Unie bewezen niet bereid te zijn de ontwikkelingslanden serieus te nemen en uitgerekend deze twee dode sporen kiest hij nu uit om zijn handelsbeleid vorm te geven. De strategie stelt geen oplossingen voor om uit het slop van Doha en de vastgelopen EPAs te geraken.'

De Gucht komt niet met een nieuwe aanpak waarmee ontwikkelingslanden hun boeren kunnen beschermen of echte winst op export van grondstoffen kunnen maken. In plaats daarvan laat hij ruimte voor bilaterale investeringsverdragen terwijl die de buitenlandse investeerders veel rechten en nauwelijks plichten geven. Staes: 'Het Europese Parlement is ook vragende partij om handel te koppelen aan de uitdagingen inzake klimaatverandering. Daaraan wordt amper gerefereerd.'

Ook een antwoord op de Amerikaanse wet tegen conflictmineralen blijft uit. De VS laat grote bedrijven - zodra zij tin, tantalium of goud uit bijvoorbeeld Oost-Congo gebruiken - hard maken dat deze niet uit mijnen komen die mogelijk onder controle staan van gewapende rebellengroepen. Hier had de EU moeten op inhaken. De Europese variant zegt alleen te kijken naar een manier waarop er aan transparantie van de productieketen kan worden gewerkt. Staes: 'Een gemiste kans en een teken dat de Gucht vooral de belangen van het grondstofvretende Westen en de grote bedrijven vooropstelt, eerder dan dat hij de ontwikkelinslanden een eerlijk perspectief op ontwikkeling biedt.'

Staes hoopt via de commissie Ontwikkelingssamenwerking in het EP de handelsstrategie alsnog te kunnen bijsturen.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente