02 sep 2011

Bruno De Lille

Donderdag 1 september werd op de ministerraad beslist wat te doen met de heraanleg van de Havenlaan. Een dossier dat intussen al negen jaar lang aansleept. De plannen die vandaag op tafel liggen werden nog door de vorige regering goedgekeurd. Ze werden opgesteld door de vorige minister van Openbare Werken Pascal Smet. Spijtig genoeg zat Groen! toen niet mee aan tafel, anders was dit zeker anders aangepakt geweest.

Recentelijk kwam de tegenwind tegen die plannen vanwege de buurtbewoners en de actiecomités in een stroomversnelling. Want daar knelt het schoentje: in die negen lange jaren is er blijkbaar niet voldoende geluisterd naar de stem van de buurtbewoners. Staatssecretaris De Lille heeft er daarom mee op aangedrongen om te bekijken of er nog aanpassingen mogelijk waren. Democratische participatie is voor ons immers een van de beginselen van goed bestuur.

Jammer genoeg is gebleken dat een wijziging van de plannen binnen de huidige bouwvergunning onmogelijk was. Uiteindelijk is daarom beslist dan toch door te gaan met de heraanleg. Ook De Lille stemde hier, na veel wikken en wegen, mee in. Een aanpassing van het project vandaag zou immers nog weer ’s; zoveel jaren extra wachten betekenen voor de Havenlaan, die er voor o.m. fietsers en voetgangers te erbarmelijk bij ligt om dat te laten gebeuren.

De Lille zet vanuit zijn bevoegdheid mobiliteit hard in op een stad waar het aangenaam en veilig fietsen en stappen is, zoals dat ook verankerd ligt in het IRIS2-plan. De doelstelling van dat plan is de autodruk tegen 2018 te doen dalen met 20% en prioriteit te geven aan de zwakke weggebruikers en het openbaar vervoer.

De nieuwe plannen van de Havenlaan voorzien in degelijke en brede fietspaden, die volledig gescheiden zijn van de weg. Hiermee wordt een oud probleem verholpen en komt er eindelijk een fietsverbinding tussen het noorden en het centrum van de stad. Op die manier kunnen de fietsers van het noorden van Brussel en de pendelaars nu veilig en snel het centrum bereiken. Er komt bovendien een vrije busbaan en het autoverkeer zal over heel wat minder plaats beschikken, waardoor de snelheid zal verlagen, wat ten goede komt aan de verkeersveiligheid. Dit verklaart ook waarom een aantal mobiliteitsverenigingen, waaronder de Fietserbond en Trein Tram Bus, het project ondersteunen.

Groen! heeft gepleit dat, mochten de platanen geveld worden, er dan zeker volwassen exemplaren voor in de plaats zouden komen. Die garantie werd gegeven door de bevoegde minister Grouwels. De nieuwe bomen zijn volwassen exemplaren van zo’n zes à zeven meter hoog.

Dit is geen ideale oplossing. Groen! Brussel had zeker liever een project gezien waarin de platanen gecombineerd zouden worden met brede en comfortabele fietspaden en voetpaden. De plannen nu volledig herzien zou echter een jarenlage vertraging opgeleverd hebben, wat voor de fietsers en de voetgangers op de Havenlaan onaanvaardbaar zou geweest zijn.

De conclusie is duidelijk: net doordat er te weinig participatie was van in het begin van dit project, moest er nu een bijzonder moeilijke keuze gemaakt worden. We zullen er op regeringsniveau voor pleiten dat dergelijke dossiers in de toekomst in de regel een intensief participatief luik bevatten, waarbij de stem van alle betrokkenen gegarandeerd gehoord wordt, en dat de procedures korter en performanter doorlopen worden zodat belangrijke dossiers niet jarenlang aanslepen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren