Herman is gepensioneerd arts en gaat voluit voor GROEN!

GROEN wil de groeiende kloof van ongelijkheid in onze samenleving wegwerken, want 1 op 8 mensen leven nu onder de armoedegrens! Iedereen heeft recht op werkbaar werk, een betaalbare winkelkar, en betaalbare groene energie. GROEN wil een betaalbare gezondheidszorg met voldoende zorgpersoneel, mantelzorgers en kinderopvang. De partij wil aangepaste kwaliteitsvolle woningen, ook voor ouderen en mensen met een beperking.

GROEN komt op voor iedereen, ongeacht rang, stand, leeftijd, geslacht, kleur, of levensbeschouwing. Vele mensen hebben het moeilijk, zitten niet goed in hun vel, voelen zich ondergewaardeerd, miskend, of uitgesloten. GROEN zet in op WELZIJN, en iedereen mag zichzelf zijn.

GROEN is de enige partij die voluit gaat voor het milieu en een rechtvaardige klimaattransitie, mét plaats voor een duurzame landbouw. Maar de tijd dringt! Als we niet snel ernstige maatregelen nemen, zal uiteindelijk iedereen verliezer zijn. Daarom moeten we volgens Herman NU handelen! We mogen dit niet doorschuiven naar onze (klein)kinderen.

Wil je ook verandering?

Stem dan GROEN. Niet aarzelen, DOEN!

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?