10 maa 2011

Elisabeth Meuleman

Groen! onthaalt de voorgestelde hervormingen voor het deeltijds kunstonderwijs positief. “Het is alleen jammer dat de minister van Onderwijs de grote groep kinderen uit sociaal zwakke milieus vergeet. Een structurele samenwerking tussen het leerplichtonderwijs en kunstacademies zou dit kunnen verhelpen”, aldus Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman.

Het is een zeer goede zaak dat de instapleeftijd voor de muziekschool wordt verlaagd naar zes jaar. Ook het feit dat kinderen niet eerst notenleer moeten volgen voor ze kunnen beginnen met een instrument en de ruime eerste graad waarin verschillende kunstvormen (dans, muziek, zang, drama,…) aan bod komen zijn goede evoluties in de voorgestelde hervormingen.

Alleen blijft kunstonderwijs nog steeds bijna uitsluitend een middenklasserhaal. Vooral witte kindjes uit meer gegoede milieus worden door hun ouders na de schooltijd nog eens naar de kunstacademie gebracht. Dat was ook één van de voornaamste conclusies van Anne Bamfort, de Australische professor die in opdracht van Frank Vandenbroucke een rapport maakte over het kunstonderwijs in Vlaanderen. ‘Ondanks de grote aandacht voor gelijke onderwijskansen van de beleidsmakers, blijft de sociale achtergrond de meest bepalende factor of een kind in contact komt met kwaliteitsvolle kunst- en cultuureducatie of niet’ schreef zij.

Bamford pleit voor meer kunst en cultuur in het reguliere onderwijscurriculum. Op die manier worden alle kinderen bereikt. Bovendien toonde haar onderzoek duidelijk aan dat cultuureducatie de leerprestaties aanzienlijk bevordert, vooral wanneer het gaat om het aanleren van taal. Voorwaarde is wel dat die cultuureducatie op een kwaliteitsvolle manier wordt aangepakt. Bamford achtte daarom een structurele samenwerking van het leerplichtonderwijs met het kunstonderwijs noodzakelijk.

”Hoe de minister niet-middenklas kinderen in het kunstonderwijs zal krijgen is een aspect dat nauwelijks aan bod komt in de visienota”, betreurt Meuleman die zich voor de rest wel kan vinden in de voorstellen van onderwijsminister Smet. ”Alleen op het vlak van het betrekken van kansarme kinderen laat de minister weer grote kansen liggen.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren