12 sep 2017

Herziening veehouderij dringt zich op

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights gaf vandaag schokkende beelden vrij van een slachthuis in Izegem. Op de beelden is te zien hoe dieren mishandeld worden en zelfs onverdoofd worden geslacht. Groen vraagt Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts om strenger te controleren en daarbij nauwer samen te werken met het Voedselagentschap. Maar het probleem moet ook structureel verder aangepakt worden. Daarom roept Groen Ben Weyts ook op om mee aan te dringen bij Minister van Landbouw Joke Schauvliege op de herziening van de gehele grootschalige vee-industrie.

Vlaams parlementslid Bart Caron: "Dierenwelzijn en grootschalige vee-industrie zijn eigenlijk twee tegenstrijdige termen, ze vallen niet te rijmen. De industriële vleesproductie is een systematische schending van de dierenrechten, die ook nadelige effecten heeft op de mens. Met Groen pleiten we voor een herziening van het model, een omschakeling naar 100% duurzame veehouderij."

Groen heeft daartoe een voorstel klaar dat op 20 jaar tijd voor een totale ommekeer kan zorgen. Bart Caron: "Het einddoel is dieren opkweken op een natuurlijke manier, grondgebonden en op aangepaste schaal. Zo kunnen alle dieren een dierwaardig bestaan leiden. Maar er zijn ook veel voordelen voor de mens: het voedsel wordt kwalitatiever, we vermijden voedselschandalen, er zijn minder risico's voor de volksgezondheid door het verminderde gebruik van onder andere antibiotica en groeihormonen èn het is beter voor klimaat en milieu door de lagere uitstoot van CO2 en methaan. Eigenlijk wint iedereen bij dit plan. Ook de boeren: familiale landbouwbedrijven krijgen opnieuw een kans tegen de grootindustrie. Wie op een eerlijke wijze voedsel produceert, zal op een eerlijke wijze vergoed worden."

Groen roept minister Weyts en minister Schauvliege op om aan de slag te gaan met het voorstel. "Enkel zo kan dierenleed als dat in het slachthuis van Izegem definitief tot het verleden gaan behoren."

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK