01 mei 2010

Webmaster

Kan je op 13 juni zelf niet je stem uitbrengen? Dan vind je hier de informatie die nodig is om je stem via volmacht uit te brengen.

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis Kieswetboek). Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.

Voortaan kan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen. Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 7 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd, je kunt het volmachtformulier via deze link downloaden in pdf-vorm.

In de volgende gevallen kun je een een volmacht te geven:

  1. ziekte of niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. (medisch attest van een arts)
  2. beroepsredenen (attest van de werkgever)
  3. indien je het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent (attest van de burgemeester of zijn gemachtigde)
  4. vrijheidsberoving ten gevolge van een rechterlijke maatregel (attest van de directeur van de instelling)
  5. geloofsovertuiging (attest van de religieuze overheid)
  6. studenten tijdens de examenperiode (attest van de onderwijsinstelling)
  7. tijdelijk verblijf in het buitenland. (attest van de burgemeester of zijn gemachtigde)

Meer info op de site van de federale overheid.


Hoe ga ik praktisch te werk?

STAP 1

Eerst en vooral zorgt u ervoor dat u over het attest beschikt dat past bij uw situatie. Concreet gaat het dus om het attest van de dokter, van de onderwijsinstelling, van de werkgever, van de burgemeester of zijn gemachtigde, van de religieuze autoriteit of van de directeur van de instelling.

Attesten van de burgemeester zullen in de praktijk waarschijnlijk te verkrijgen zijn bij de dienst bevolking van uw gemeente.

Een verblijf in het buitenland dient bewezen te worden. Men is tamelijk ruim in het aanvaarden van bewijsstukken. Deze kunnen zijn: een verklaring van het reisbureau, een kopie van de vliegtuigtickets, van de boeking van het hotel, van het huurcontract van de vakantiewoning, ... Indien het verblijf toch niet kan bewezen worden (u neemt bijvoorbeeld de eigen wagen en zult ter plaatse wel zien waar u overnacht) dan volstaat een verklaring op eer waarin u uitlegt waarom u geen bewijsstukken kunt voorleggen.

STAP 2

Om uw stem bij volmacht te laten uitbrengen, heeft u uiteraard een volmachthouder nodig. Dit is iemand die op verkiezingsdag in uw plaats zal gaan stemmen.

Eens u een volmachthouder heeft gevonden, kunt u het volmachtformulier invullen. U vult uw gegevens in en die van uw volmachthouder. Beiden dienen de volmacht te ondertekenen.

U bezorgt zowel uw volmacht als het bijhorende attest aan uw volmachthouder. Hij heeft beide documenten nodig om op 13 juni in uw plaats te gaan stemmen.

Zorg er ook voor dat de volmachthouder weet in welk stembureau u normaal gezien zou moeten stemmen. Het is daar dat hij met uw volmacht terecht kan. Eventueel bezorgt u hem (een kopie van) uw oproepingsbrief.

Let op: Iemand kan slechts één keer per volmacht stemmen. Per volmacht dient er dus één volmachthouder te zijn. Als u met uw gezin op reis bent, heeft u dus een volmachthouder nodig per stemgerechtigd gezinslid.

STAP 3

Eens u alle documenten (de volmacht met het bijbehorende attest) en alle informatie (het stembureau waar u zou moeten stemmen) bezorgd hebt aan uw volmachthouder, zit uw werk er op.

Het is nu aan uw volmachthouder om op 13 juni in uw plaats te stemmen. Daarvoor moet hij drie dingen meenemen:

  • zijn identiteitskaart,
  • zijn eigen oproepingsbrief (deze wordt afgestempeld),
  • de ingevulde en ondertekende volmacht met het bijhorende attest.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren