01 okt 2014

Elisabeth Meuleman

Groen steunt de betoging tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld. Het gaat om een asociale maatregel. Groen zoekt naar meer structurele oplossingen om de noden van het hoger onderwijs op te lossen, bijvoorbeeld door paal en perk te stellen aan overaanbod en onderlinge concurrentie tussen onderwijsinstellingen, doorgeslagen flexibilisering of planlast. Groen dient deze namiddag een motie in om het Rekenhof te laten onderzoeken hoeveel geld er op die manier verloren gaat.

“De Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V maakt een verkeerde keuze door te besparen op hogescholen en universiteiten. Besparen op onderwijs is snoeien in talent”, verklaart Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. “De factuur komt bij studenten en hun ouders terecht in de vorm van hoger inschrijvingsgeld. Dit verhoogt de financiële drempel en is nefast voor de democratisering van het onderwijs”.

De Vlaamse regeringen indexeerden de afgelopen jaren te weinig de werkingsmiddelen van de universiteiten voor onderwijs, gebouwen en basisonderzoek. Terwijl het aantal studenten met een kwart steeg, nam het onderwijspersoneel met amper 4 procent toe. In 2008 en 2009 noteerden de universiteiten samen nog een overschot van 17 miljoen op hun werkingsbudget. Sinds 2010 is die budgettaire ruimte verdwenen, om uiteindelijk twee jaar geleden uit te monden in een gezamenlijk tekort van 32 miljoen euro. De instellingen van het hoger onderwijs geven terecht aan dat het water hen aan de lippen staat. De Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V moet haar verantwoordelijkheid opnemen”, verklaart Meuleman.

De Groen-fractie vraagt deze woensdagnamiddag in het Vlaams Parlement een stemming over de hoogdringendheid van een Rekenhofstudie naar de financieringsstromen binnen het hoger onderwijs. Elisabeth Meuleman : “We kunnen niet tolereren dat er aan de ene kant geld verspild wordt en aan de andere kant de inschrijvingsgelden stijgen. Universiteiten en hogescholen komen steeds meer op hun tandvlees te zitten. Er zijn meer studenten in het hoger onderwijs, aula’s zitten vol, er is een tekort aan personeel, en soms verouderde infrastructuur. Wij vragen daarom een structurele doorlichting van de bestedingen van het middelen van het hoger onderwijs om te zien hoe men een eerlijk, democratisch en efficiënt financieringssysteem voor kwaliteitsvol hoger onderwijs kan garanderen. Dit onderzoek door het Rekenhof moet een deel van de oplossing zijn om het budget optimaal te besteden zodat hoger inschrijvingsgeld kan vermeden worden, vandaag en in de toekomst”, aldus Meuleman.

Morgen betogen de studenten tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld. “Groen steunt het studentenprotest. Besparen op hoger onderwijs is kortzichtig. Daarmee schuift de Vlaamse regering de factuur naar de mensen en fnuikt ze de kwaliteit van het hoger onderwijs. De studenten kunnen alvast rekenen onze steun,” besluit Meuleman.

Lees hier de tekst van de motie.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren