05 jul 2010

Elisabeth Meuleman

Op 24 februari werd door het Vlaams Parlement een ad hoc commissie 'Hoger Onderwijs' opgericht. Doel van de commissie was om, in het licht van het Bolognaproces, een visie uit te tekenen over de toekomst van het Vlaamse hoger onderwijslandschap. Op donderdag 8 juli zal de nota met beleidsaanbevelingen in het Vlaams Parlement plenair worden gestemd. Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman vindt dat de commissie zich te veel heeft toegespitst op structuren en te weinig de kaart heeft getrokken van een doorgedreven democratisering. Groen! vraagt een uitgebreid 'actieplan Democratisering Hoger Onderwijs' met een Task Force democratisering die het actieplan opvolgt.

”De democratisering van het hoger onderwijs stokt,” stelt Meuleman. ”De sociale ongelijkheid is veel hardnekkiger dan gedacht. Vooral allochtone studenten stromen nauwelijks door. De kloof in participatiegraden tussen verschillende sociale groepen moet dringend verkleind worden. Wanneer we de beschikbare middelen daar niet maximaal voor inzetten, zullen de maatschappelijke gevolgen enorm zijn. Laaggeschoolden geraken in Vlaanderen immers steeds moeilijker aan een job. Een groter wordende groep laaggeschoolde schoolverlaters dreigt zo aansluiting met de arbeidsmarkt te verliezen.”

”De maatschappelijke beleidsnota heeft het over een 'war on talent' maar die wordt vooral gesitueerd op het niveau van de internationale competitie, terwijl er in Vlaanderen nog steeds heel veel talent onaangeroerd blijft,” aldus nog Meuleman. Een peperdure hervorming van het hoger onderwijs moet voor Groen! dan ook een duidelijke meerwaarde hebben, en een grote democratiseringsgolf teweeg brengen.

Groen! vraagt een uitgebreid 'actieplan Democratisering Hoger Onderwijs' met een Task Force democratisering die het actieplan opvolgt. De democratisering moet ook financieel worden onderbouwd door allochtone studenten en studenten van ouders met een laag opleidingsniveau extra financiering te laten genereren voor de instelling waar ze schoollopen. Verder zijn we voorstander van een oriënteringsmoment in het secundair onderwijs. Ook vraagt Groen! een doorlichting door het Rekenhof van de besteding van de middelen van het hoger onderwijs. Daarbij moet vooral aandacht zijn voor de verhouding in de financiering van onderzoek ten opzichte van onderwijs, de financiering van onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur, en de besteding van middelen aan marketing- en rekruteringscampagnes.

De discussie in de speciale commissie hoger onderwijs en de beleidsaanbevelingen die hieruit voort komen richten zich voor Groen! te veel op de structuur van het hoger onderwijslandschap en op de instellingen. De territoriumstrijd tussen de instellingen vertroebelde de echte discussie. Voor Groen! moet de concurrentie tussen netten en associaties door de overheid worden afgeremd ten voordele van rationele, regionale samenwerking tussen instellingen, zodat zoveel mogelijk jongeren worden bereikt.

In de plenaire vergadering van 8 juli zal Groen! een motie voorleggen met haar aanbevelingen.

De volledige nota 'Hoger Onderwijs: nieuwe democratiseringsgolf in plaats van nieuwe territoriumstrijd' kan u hier in pdf-formaat nalezen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren