Holebi’s en transgenders

Op wettelijk vlak is België een gidsland voor gelijke rechten voor holebi's en transgender personen, mede dankzij Groen. Toch is er nog veel werk om ook in het dagelijkse leven discriminatie en vooroordelen ten opzichte van LGBTQI+ (holebi's en transgender, intersekse en queer personen) uit de wereld te helpen. Onze partij blijft het voortouw nemen en staat op de barricaden voor diversiteit in het onderwijs, zorg op maat, een doortastende aanpak van discriminatie en betere wetgeving voor transgender en genderfluïde personen en nieuwe ouderschapsvormen.

Het holebihuwelijk, adoptie door holebikoppels en de wettelijke bescherming tegen discriminatie: bij elk van deze overwinningen nam Groen het voortouw. Toch blijven er hardnekkige vooroordelen over LGBTQI+, met soms verregaande gevolgen zoals discriminatie op school of op het werk, of zelfs geweld.

Onderwijs en vrije tijd zijn belangrijke hefbomen om diversiteit te omarmen en de wortels van discriminatie, haat en geweld uit te roeien. We doorbreken de stereotiepe genderpatronen en heteronormativiteit door seksuele diversiteit, genderdiversiteit en diversiteit van families op te nemen in de eindtermen van relationele en seksuele vorming en er ook op het werk, in de sportclub en in de hobbyvereniging aandacht voor te hebben.

Op die manier kunnen we het welzijn van LGBTQI+ fors opkrikken, want dat is broodnodig. Veel LGBTQI+ kampen vandaag met geestelijke gezondheidsproblemen. We zorgen ervoor dat wie geestelijke zorg nodig heeft, beter wordt opgevangen. Dat doen we door LGBTQI+ te erkennen als doelgroep binnen de zorg. Zo kan er een beleid op maat uitgetekend worden. Ook in woonzorgcentra en de thuisverpleging hebben we meer aandacht voor diversiteit.

Intersekse personen moeten terecht kunnen bij een goed opgeleid, multidisciplinair zorgteam. Zo blijft hun fysieke integriteit altijd bewaard, ook bij minderjarigen.

Al die maatregelen nemen niet weg dat je nog steeds geconfronteerd kan worden met discriminatie, haat en geweld. We zorgen ervoor dat slachtoffers makkelijk de weg vinden naar het discriminatiemeldpunt en goed geholpen worden. Vlaamse en Brusselse inspectiediensten laten we praktijktesten tegen discriminatie uitvoeren. Zij kunnen zich dan voordoen als LGBTQI+ en solliciteren voor een job of zich opgeven voor een huurwoning. Werkgevers en verhuurders die discrimineren, kunnen zo bestraft worden.

Intussen blijven we sleutelen aan de wetgeving. Zo willen we dat geslacht niet langer vermeld wordt op je identiteitskaart en andere overheidsdocumenten, zodat je zelf je genderidentiteit kan bepalen. Nieuwe vormen van ouderschap zoals meerouderschap en sociaal ouderschap geven we een wettelijk kader.

Tot slot neemt ons land ook internationaal een voortrekkersrol op, want in heel veel landen worden LGBTQI+ gediscrimineerd, bedreigd of zelfs vervolgd. Bij diplomatieke bezoeken plaatsen we mensenrechten steevast op de agenda. Voor mensen die omwille van hun seksuele oriëntatie of genderidentititeit hun land moeten ontvluchten, moet de Europese Unie een veilige haven zijn.

Sluit je aan bij Groen

Strijd mee voor betere rechten voor LGBTQI+.