Holebi’s en transgenders

Op wettelijk vlak is België altijd een gidsland geweest voor gelijke rechten voor holebi's en transgenders, mede dankzij Groen. Toch is er nog veel werk om ook in het dagelijkse leven discriminatie en vooroordelen uit de wereld te helpen. Onze partij blijft het voortouw nemen voor gelijke kansen van kinderopvang tot woonzorgcentrum.

De wettelijke verankering van het homo­huwelijk, adoptie bij koppels van hetzelfde geslacht en non-discriminatie van holebi’s en gendervariante personen: bij elk van deze overwinningen nam Groen het voortouw. Toch blijven er hardnekkige vooroordelen over holebi's en transgenders, met soms verregaande gevolgen.

Aan de basis van discriminatie en geweld liggen stereotiepe genderpatronen en de overheersende heteronormativiteit. Transgenders zijn hier in het bijzonder slachtoffer van. Wij zetten de bestrijding van seksisme en discriminatie op grond van seksuele geaardheid extra kracht bij.

Met maatregelen die in alle fases van het leven doorwerken bannen we vooroordelen definitief naar het verleden. Onze kinderen een open opvoeding geven, daar begint het mee. Mannen en vrouwen zijn gelijk. Holebi's en hetero's zijn gelijk. Die waarden staan centraal, van kinderopvang tot woonzorgcentrum.

Ook internationaal staat Groen op de barricaden. In veel landen is homoseksualiteit immers nog steeds strafbaar. Op korte tijd gaat de situatie in een aantal landen drastisch achteruit. Het totale gebrek aan maatschappelijke erkenning maakt het bijzonder moeilijk voor holebi’s. Wij blijven nationaal en internationaal druk zetten op haatdragende regimes.


Voorstellen uit het programma

  • België moet een voortrekkersrol spelen in de Europese Unie. Bij diplomatieke bezoeken plaatsen we mensenrechten op de agenda. Voor mensen die omwille van hun seksuele oriëntatie of genderidentititeit hun land moeten ontvluchten, moet de Europese Unie een 'safe haven' zijn.
  • Het onderwijs speelt een belangrijke rol om de lage welzijnscijfers bij jonge LGBTI+ om te buigen. We werken aan een regenboogbeleid in scholen. Al in de kleuterklas werken we met kinderen en jongeren rond diversiteit. Er komt meer aandacht voor seksuele diversiteit, genderdiversiteit en diversiteit van families binnen de eindtermen van relationele en seksuele vorming.
  • Een betere bestrijding van discriminatie is dringend nodig. Daarnaast willen we ook aandacht voor de aanvaarding van genderdiversiteit en seksuele diversiteit op het werk, op school en in de sportclub.
  • Slachtoffers van discriminatie en haatmisdrijven worden goed ondersteund en vinden makkelijk hun weg naar een discriminatiemeldpunt. Vlaamse en Brusselse inspectiediensten worden bevoegd om met proactieve praktijktesten en datamining non-discriminatie te handhaven.
  • We besteden meer aandacht aan geestelijke zorg en welbevinden van LGTBI+ door ze expliciet te erkennen als doelgroep. In de residentiële zorg en de thuiszorg komt meer aandacht voor diversiteit en seksualiteit.
  • We vragen meer aandacht voor de zorg bij interseksepersonen. Zij moeten in de eerste plaats terechtkunnen bij een degelijk opgeleid multidisciplinair team. Hun fysieke integriteit moet altijd bewaard worden, ook bij minderjarigen.
  • Nieuwe vormen van ouderschap vragen om een wettelijk kader, aangepast aan de realiteit. We vragen een wettelijk kader voor meerouderschap en sociaal ouderschap.
  • Je beschikt zelf over je genderidentiteit. Geslacht wordt niet langer vermeld op de identiteitskaart en op alle andere persoonlijke documenten die de overheid verstrekt.
  • De regenboogvlag wordt tijdens de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie opgehangen aan de gevels van overheidsgebouwen.

Meer lezen? Dankzij ons regenboogplan wordt België opnieuw voortrekker voor LGBTQI+-rechten >


Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >