20 jul 2012

Homofoob geweld: een niet te onderschatten probleem

Het voorbije jaar bereikten ons verschillende berichten over brutale gevallen van homofoob geweld. Nadat daarbij ook een dode viel, lijkt minister Milquet deze problematiek nu eindelijk ernstig te nemen. In mei stelde de federale regering een lijst op met verschillende actiepunten om de strijd tegen homofobie (en transfobie) op te voeren. Hoewel er verschillende positieve elementen in terug te vinden zijn, blijft het een redelijk vaag document met weinig concrete voorstellen. Voor een echt actieplan tegen homofobie is het nog wachten tot eind november, na overleg met de gewesten en de gemeenschappen. Dat er geen tijd te verliezen, bleek deze week opnieuw duidelijk toen twee mannen zwaar in elkaar geslagen werden, enkel en alleen omdat ze homo zijn.

Eén van de grootste uitdagingen van homofoob geweld is dat de problematiek vaak onderschat wordt. Door de lage aangiftebereidheid tonen de officiële statistieken waarschijnlijk maar een fractie van de werkelijkheid. Slachtoffers schamen zich of hebben weinig vertrouwen in de politie en het gerecht, waardoor ze het vaak nalaten een klacht in te dienen.

Om de aangiftebereidheid voor homofoob geweld te verhogen, moet er in de eerste plaats gewerkt worden aan een betere opvang bij de politie. Dit kan door tijdstippen te voorzien waarop slachtoffers ontvangen kunnen worden door speciaal daarvoor opgeleide (holebi)agenten. Het voorstel van minister Milquet om zogenaamde "referentie-agenten" aan te stellen is daarbij een stap in de goede richting.

Daarnaast moeten klachten over homofoob geweld beter afgehandeld worden, zowel door de politie als door het gerecht. Een draaiboek met duidelijke criteria bij de politie moet ervoor zorgen dat klachten beter geregistreerd worden, zodat het parket een sterkere zaak kan opbouwen. Daarnaast moet de politie beter terugkoppelen naar de klachtindieners om haar geloofwaardigheid te versterken. Uit een enquête in Brussel bleek dat maar 2 van de 54 respondenten op de hoogte werden gehouden van de afhandeling van de klacht. Ook moet justitie van homofoob geweld een prioriteit maken.

Ten slotte moet er naast een sterkere repressie ook meer ingezet worden op preventie. Daarbij is het onmiskenbaar dat er bepaalde risicogroepen zijn. Zo wees de recente studie van professor Marc D-Hooghe erop dat homofobie nog steeds sterk aanwezig is bij moslimjongeren. Toch moeten we niet denken dat homofoob geweld exclusief een integratieprobleem is. De agressie in Aalst deze week wijst erop dat homofobie ook bij delen van de autochtone bevolking een probleem blijft. Een brede, preventieve sensibilisatie bij alle bevolkingsgroepen is dan ook broodnodig.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren