Hoofd studiedienst (100%)

Je geeft leiding en coördinatie aan de studiedienst van Groen. Je werkt samen met de politiek directeur aan een kwalitatief hoogstaand programma van de partij. Samenwerken met andere leidinggevenden, teams en de verschillende fracties zorgen voor een boeiende en inspirerende omgeving.

Wie zijn wij?

Groen, de politieke partij, zal je wel bekend zijn. Maar wie zijn wij als werkgever?

Wel, we willen goed zijn voor elkaar en zorgen dat je goed in je vel zit!

Dat willen we dan als werkgever ook realiseren door:

- een inclusieve werkvloer: iedereen hoort erbij, ons kantoor is bijvoorbeeld volledig rolstoeltoegankelijk
- een gelijkwaardige organisatie: we kijken naar je talenten en bieden steeds vormingen aan om je persoonlijke groei te stimuleren.

Ons kantoor bevindt zich in hartje Brussel, op een steenworp van de verschillende parlementen en vlak bij verschillende opstapplaatsen openbaar vervoer.

Dit kantoor delen we met onze zusterpartij Ecolo, wat heel wat kruisbestuiving en leuke ontmoetingen geeft.

 

Waar kom je terecht?

De studiedienst van Groen telt 10 studiemedewerkers. Je rechtstreeks leidinggevende is de politiek directeur. Je werkt ook nauw samen met de parlementsleden en de fractiemedewerkers in de parlementen, en met de andere teams binnen Groen.

Hoe solliciteren?

Stuur je CV en motivatiebrief naar: [email protected] ten laatste op 27 november.

Zet in het onderwerp van je e-mail: 'Hoofd studiedienst - je naam en voornaam', dan komt alles goed terecht.

Vermeld in je motivatiebrief waarom je wil werken voor Groen en waarom deze functie je aanspreekt.

Je hoort na de briefselectie of je uitgenodigd wordt voor de digitale proef.

Zet ook al deze data in je agenda:

👉 Digitale proef op 7 december 2022 (je kan een tijdsslot kiezen)

👉 Gesprek op 15 december, voormiddag (bij voorkeur in Brussel, maar we kunnen ook op vraag een online gesprek plannen)

Heb je vragen over de inhoud van deze functie, onze organisatie of praktische vragen rond de procedure? Stuur je vraag naar [email protected] en we nemen zo snel mogelijk contact op

 

Wat houdt deze functie in?

Je zorgt voor de uitbouw, versterking en verdieping van de Studiedienst (het kenniscentrum van de partij) Daarbij vertrek je vanuit de missie en visie van Groen en de prioritaire doelstellingen van de partij. zoals vastgelegd door de Politieke Raad en het Partijbestuur in de meerjarenplanning.

Je bent verantwoordelijk voor een kwalitatieve en sterke inhoudelijke onderbouwing van het programma. Dat betekent focus op prioritaire thema’s en grondige reflectie op regelmatig kiezersonderzoek.

Je neemt de leiding, zorgt voor aansturing en persoonlijke coaching van de studiedienst. Je waarborgt de noodzakelijke tools, inhoudelijke expertise en competenties binnen je team in functie van de strategische als operationele noden van de partij. Je waakt over complementariteit en zorgvuldige afstemming met de andere diensten en geledingen via de diensthoofden en de fractiesecretarissen binnen de partij.

Je geeft – in nauwe samenwerking met de politiek directeur - vorm aan een kwalitatief hoogstaand programma van de partij en beheert / initieert alle noodzakelijke afgeleide producten : debatfiches en –voorbereidingen, onderhandelingsfiches, een becijferd programma, vlotte doorstroming van lokale successen als goede praktijkvoorbeelden voor het nationale niveau.

De realisatie daarvan gebeurt met respect voor timing, budget, middelen en een heldere taakverdeling binnen en buiten je team. Dit bereik je via nauwe samenwerking met andere diensten en geledingen van de partij (o.m. verkozen mandatarissen zowel op nationaal, regionaal als lokaal niveau).

Je zorgt tenslotte voor ondersteuning van lokale mandatarissen door kennisopbouw en –deling. Je realiseert een vlotte en continue samenwerking met de Dienst Lokaal & partijuitbouw (zowel met team impact, team politiek ondersteuners als team lokaal beleid). Kennisopbouw en -deling met de lokale mandatarissen garandeert een sterke inhoudelijke onderbouwing en ondersteuning van de verdere groei van Groen als politieke beweging. Ook de vlotte doorstroming van lokale of regionale succesverhalen en praktijkvoorbeelden maakt daar nadrukkelijk deel van uit.

 

Wat zijn je opdrachten als hoofd van de studiedienst?

Je geeft leiding en coördinatie aan de studiedienst op een coachende manier via een open feedback-cultuur. Je stuurt de planning & organisatie van de studiedienst aan en stimuleert de samenwerking tussen jouw team en andere diensten in het kader van de transversale dienstverlening van het kenniscentrum van de partij.

Je waakt over de kwaliteit van opdrachten en geleverd werk. Daarbij heb je ook oog voor de draagkracht van je team en in functie daarvan baken je duidelijke grenzen af en stel je prioriteiten.
Je hebt een helder overzicht over alle beschikbare afgeleide producten en –instrumenten en doet aanbevelingen in functie van een krachtig en coherent beleid rond kennisopbouw en –deling binnen alle geledingen van de partij. Op die manier zorg je voor maximaal gebruik en rendement van de inhoudelijke expertise van de studiedienst.

Je ontwikkelt een strategie voor een sterke digitale toegankelijkheid van de expertise van de studiedienst en waakt samen met de andere diensthoofden over een performante en klantvriendelijke verdere uitbouw van Wiki (onze interne digitale omgeving).
Bij de ontwikkeling van de studiedienst en de prioritaire thematische dossiers reflecteer je grondig over strategie, tactiek en positionering van partijstandpunten ifv maximale impact. Dit betekent ook een sterk adviserende rol ter ondersteuning van de politiek directeur. In functie van een sterke samenwerking met het team Lokaal Beleid heb je een belangrijke adviserende en ondersteunende rol met het Hoofd Lokaal & Partijuitbouw.

Je bent verantwoordelijk voor het budget van de studiedienst. Je volgt de samenwerking met de andere teams / organen van de partij op en neemt initiatieven i.f.v. meer efficiëntie en effectiviteit, samen met je collega diensthoofden. Alle opgebouwde kennis en verworven expertise door alle partijgeledingen zo efficiënt, effectief en impactvol mogelijk laten gebruiken en toegankelijk maken is een belangrijke focus.
Door zorgvuldige afstemming, kennisdeling en taakafbakening met het team lokaal beleid (een onderdeel van de Dienst lokaal & Partijuitbouw) waak je over continue opleiding en strategische oriëntering van parlementsleden, lokale mandatarissen, medewerkers en vrijwilligers.

Hoe bouw je mee aan de politieke beweging? 

Je werkt samen met je collega's aan grote campagnemomenten en partijactiviteiten en brengt de projecten van de partij samen met collega's en vrijwilligers tot een goed einde.
Je bent deel van het Groen-team en neemt samen met je collega's team-overschrijdende taken op en helpt collegiaal.
Je werkt actief mee aan het betrekken van leden en vrijwilligers op Wiki, ons platform voor online samenwerking over partijniveaus en -netwerken heen.

Wie ben jij?

Functievereisten

Je (h)erkent het talent in mensen. Als people’s manager begeleid je hen in een kwalitatieve ontwikkeling van hun competenties zowel voor hun persoonlijke groei als voor de concrete doelstellingen van Groen.

Jij bewaart het overzicht, stelt prioriteiten en zorgt dat iedereen weet hoe zijn of haar rol bijdraagt aan het behalen van deze doelstellingen. Je bent een kei in organiseren en investeert in sterke relaties met mensen binnen en buiten je team. Je bent op de hoogte van processen die lopen binnen de partij en betrekt en versterkt de expertise van je team waar nodig.

Je hebt de ambitie om het kenniscentrum van Groen uit te bouwen tot een belangrijke steunpilaar van de partij, dat mee de unieke identiteit van de partij versterkt en waarbij een prominente rol voor zowel lokaal beleid als een nationale beweging is weggelegd. Je bepaalt met je team hoe je de doelstellingen en actiepunten voor de studiedienst zal realiseren. Je neemt de leiding bij de uitwerking van dat plan en dus vormt politiek-strategisch studiewerk jouw natuurlijke biotoop. Ervaring met lokale en nationale netwerken is een pluspunt.

 

-Je bent enthousiast over de missie, visie en doelstellingen van Groen.
-Je hebt een grondige kennis van de algemene politieke context en de Belgische instellingen
-Je hebt politiek-strategisch inzicht in de federale en regionale/lokale politieke context, de specifieke kenmerken van diverse beleidsniveaus, en de gevoeligheden, de instellingen, spelers en interne machtsverhoudingen.
-Je hebt (bij voorkeur) aantoonbare leidinggevende of coördinerende ervaring
-Je bent een geboren people’s manager, een echte teamcoach die talenten ontdekt, naar waarde schat en verder ontwikkelt via persoonlijke begeleiding en feedback.
-Je hebt een uitgesproken gevoel voor initiatief, je kan autonoom werken en bent sterk in analytisch denken, nauwkeurigheid, conceptualisering en praktische toepasbaarheid.
-Je gelooft in het belang van een sterk uitgebouwde Groene politieke beweging op lokaal, regionaal en nationaal vlak
-Je durft keuzes maken en prioriteiten stellen en bewaken.
-Je bent zowel communicatief als inhoudelijk sterk, wat zich o.m. vertaalt in duidelijke, gestructureerde teksten, heldere managementsamenvattingen en oplossingsgerichte voorstellen voor lokale uitdagingen.
-Je bent resultaat- en klantgericht voor de omschreven doelgroepen van de partij
-Je realiseert meerwaarde door samenwerking op structurele of projectmatige basis en slaagt erin om het (academisch) middenveld te mobiliseren ifv prioritaire doelstellingen
-Je bent stressbestendig en in staat om daadkrachtig te reageren/adviseren in noodsituaties
-Discretie en omgaan met confidentialiteit zijn jouw tweede natuur
-Je bent toegankelijk en makkelijk benaderbaar.
-Je bent flexibel inzetbaar en bereid tot avond- en weekendwerk.
-Je bent resultaatgericht
-Je bent leer- en nieuwsgierig
-Je kan een flexibele rol opnemen in teamverband en vindt een goede samenwerking in team belangrijk
-Je kan duidelijk en respectvol communiceren met medewerkers, vrijwilligers, mandatarissen en Groen-leden

Wat bieden wij? ✅

👉Een voltijds (100%) contract van onbepaalde duur 
👉Een job waarin je bijdraagt aan een menselijkere, gezondere en groenere samenleving
👉Voor een indicatie van je loon, kan je best mailen naar [email protected]
👉Een organisatie, teamleden en collega's die je waarden delen
👉Thuis werken of op kantoor? Bij ons kan het allebei.
👉Werken met flexibele werktijden
👉Fietsvergoeding, abonnement openbaar vervoer,... we hebben aandacht voor jouw woon-werk traject
👉Vormingen rond ecologisme en diverse politieke thema's bieden we standaard aan
👉Je kan ook steeds vormingen volgen in het kader van je werk en/of persoonlijke ontwikkeling
👉Een kantoor in hartje Brussel dat volledig rolstoeltoegankelijk is
👉Een hospitalisatieverzekering en een gsm-abonnement