21 feb 2013

Humanitaire hulp voor Syrië: niet wachten op zegen van Assad

Om het lijden van de Syrische bevolking te verzachten, is een grote toestroom aan humanitaire hulp noodzakelijk. Maar die hulpverlening botst op haar limieten omdat Assad de hulpverlening in 'vijandelijke gebieden’ waar het Vrij Syrisch Leger sterk staat, systematisch onmogelijk maakt. Groen vraagt dat ons land zich niet langer laat gijzelen in dit bureaucratische principe. Ons land moet via de bevriende buurlanden humanitaire hulpgoederen bij de burgerbevolking in de bevrijde zones krijgen en kan daarbij een beroep doen op de burgerraden die zich georganiseerd hebben.

Officiële regels dicteren dat hulp van de EU en de VN via de Syrische overheid verdeeld moet worden. In de bevrijde gebieden laat het regime geen humanitaire hulp toe. Slechts een miniem deel van alle internationale hulp bereikt de 7 miljoen mensen in die oppositiegebieden, hoewel net in deze gebieden de bevolking het hardst lijdt onder het conflict. De burgers trachten in de burgerraden goed en zo kwaad als kan hulp te verlenen met steun van de Syrische diaspora, buurlanden en solidariteitsnetwerken. Maar deze officieuze hulp is ontoereikend. Er is een nijpend tekort aan essentiële zaken als huisvesting, dekens, benzine, meel en melkpoeder voor jonge kinderen. Artsen zonder Grenzen en Human Rights Watch trokken reeds aan de alarmbel en roepen op om dringend humanitaire hulp aan de andere kant van de frontlinie te leveren.

Eva Brems, Kamerlid voor Groen: ”We kunnen niet -letterlijk- aan de kant blijven staan tot Assad zijn zegen geeft terwijl er zich onder onze ogen een enorme menselijke tragedie afspeelt. De wijze waarop humanitaire hulp verleend wordt, biedt geen passend antwoord op de Syrische oorlog. Assad zal zijn volk niet beschermen, zijn vernietigende terreur viseert net de burgers. Het is onze plicht om op zoek te gaan naar andere kanalen om de humanitaire crisis te verlichten. Een massale injectie van humanitaire hulp kan via buurlanden zoals Turkije geleverd worden, in coördinatie met de lokale besturen in de bevrijde gebieden.”

Ons land en de EU moeten de sprong wagen en de burgerstructuren in bevrijd gebied in vertrouwen nemen bij de hulpverlening. Op die manier kunnen we de geloofwaardigheid versterken van diegenen binnen de oppositie die een inclusieve visie voor Syrië voorstaan die alle inwoners omvat en de mensenrechten respecteert. Als we hen niet helpen om de Syrische bevolking te helpen, dan drijven we de lijdende Syrische bevolking in de handen van het regime van Assad of van radicale islamitische groeperingen die zwaar gesteund worden door Golfstaten en een ondemocratische agenda willen opleggen aan het Syrië van morgen.

De oplossing voor Syrië zal van politieke aard zijn. Ons land moet geweldloze initiatieven steunen. Ons land moet de leider van de Syrische Coalitie, Ahmed Moaz al-Khatib steunen die, in een poging om de spiraal van geweld te doorbreken, voorstelt om te onderhandelen met leden van het Syrische regime die geen bloed aan hun handen hebben. Een grote meerderheid van de Syriërs staat achter Khatib. Het is belangrijk dat ook ons land zich achter het voorstel schaart, hoe klein ook de kans op een succesvolle afloop.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren